Skip to main content

O m de sociale gevolgen van de maatregelen die de federale en gewestelijke overheden hebben genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, tot een minimum te beperken, heeft de Brusselse Regering op initiatief van de Minister van Energie en Leefmilieu, Alain Maron, onlangs beslist om het verbod op gas- en elektriciteitsonderbrekingen met een maand te verlengen, d.w.z. tot en met 30 april. In Brussel voorzien de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in een verbod op gas- en elektriciteitsonderbrekingen bij gezinnen tussen 1 oktober en 31 maart, een periode waarin de al dan niet beperkte levering ten laste van de afnemer door de noodleverancier wordt gewaarborgd. Deze periode zal dus met een maand worden verlengd.

Deze beslissing heeft betrekking op 546 elektriciteitsafnemers en 465 gasafnemers (cijfers per 31 januari 2020). Bij gebrek aan een verlenging van de winterperiode, zou de gas- en elektriciteitstoevoer bij deze afnemers (maar ook bij degenen voor wie in de tussentijd een onderbrekingsbeslissing zou zijn genomen) begin april door Sibelga worden onderbroken.

Hoewel aan de Brusselaars gevraagd wordt om thuis te blijven en de verschillende hulpdiensten minder toegankelijk zijn of gemobiliseerd worden voor andere noodsituaties, is het van essentieel belang de moeilijke situatie van de betrokken gezinnen niet te verergeren”, meldt Alain Maron.

Vivaqua heeft op vrijdag 13 maart op eigen initiatief en om gezondheidsredenen in verband met het Coronavirus beslist om de watertoevoer naar gezinnen en bedrijven niet langer te onderbreken “totdat de situatie weer normaal is“.

Meer info?
Pascal Devos
pdevos@gov.brussels
+32 478 34 23 77

Leave a Reply