Skip to main content

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort, van Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz en van Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte, heeft de Brusselse Regering vandaag de eerste maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de Brusselse economie in het kader van de pandemie van het Coronavirus.

Het gaat concreet over volgende beslissingen:

• De storting van een eenmalige premie voor alle bedrijven die door de noodmaatregelen getroffen worden en verplicht zijn te sluiten.
• De afschaffing van de City Tax door het Gewest voor het eerste semester van 2020;
• Een sterke financiële tegemoetkoming voor bedrijven die via de toekenning van overheidswaarborgen op bankleningen getroffen worden, voor een totaal van 20 miljoen euro;
• De toewijzing van een speciale opdracht aan Finance & Invest.brussels, om volgende initiatieven te nemen:
leningen tegen lage rentevoeten toe te kennen aan sleutelleveranciers in de horecasector die hen toelaten om hun horeca-klanten een langere betalingstermijn aan te bieden;
leningen tegen lage rentevoeten toe te kennen aan horecazaken met meer dan 50 personeelsleden;
• Een moratorium op de terugbetaling van kapitaal van leningen die door Finance & Invest.brussels waren toegekend aan getroffen bedrijven uit de hierboven vermelde sectoren;
• De versnelde of voortijdige behandeling, vastlegging en vereffening van expansiesteun voor bedrijven uit de horeca, de toeristische sector, de culturele en de evenementensector;
• De versterking van de begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door de verhoging van de dotatie van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm).

Deze beslissingen van de Gewestregering omvatten een ondersteuning van in totaal 110 miljoen euro voor bedrijven die het moeilijk hebben, in het bijzonder in de meest getroffen sectoren zoals de horeca, de evenementensector, het toerisme, de kleinhandel en de organisatoren van recreatieve activiteiten.

Bovendien roept de Brusselse regering alle overheden, administraties, instellingen van openbaar nut en gemeenten op maatregelen te nemen om solidariteit te betonen met de getroffen handelaars, onder andere door de huur uit te stellen.

Brussels minister-president Rudi Vervoort: “Het Brussels Gewest en de horeca-, de toerisme-, de evenementen- en de cultuursector zijn zwaar getroffen door de noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dijken. De Brusselse Regering heeft hen meermaals ontvangen en naar hen geluisterd. We stellen vandaag enkele krachtige handelingen om hen te ondersteunen en hen te verzekeren dat ze er niet alleen voor staan tijdens deze crisis. Daarom wordt een eerste enveloppe met 110 miljoen euro steun vrijgemaakt. Maar daar zal de Brusselse Regering het niet bij houden. De gevolgen voor de maatschappij en de werkgelegenheid zijn zeer groot en we moeten klaar staan om deze aan te pakken in samenwerking met onze collega’s van de federale overheid en met de steun van de Europese instellingen.

Brussels Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “De Regering wil er met deze steunmaatregelen voor in totaal 110 miljoen euro wezenlijk toe bijdragen dat het Brussels toerisme, de culturele en de economische sector deze moeilijke periode zo goed als mogelijk doorkomen. Voor het eerste halfjaar van 2020 wordt de citytax, de belasting op de Brusselse hotels, afgeschaft. Wij zijn er ons van bewust dat de uitdaging vandaag nog veel groter is dan na de terroristische aanslagen van 2016 en de gevolgen hiervan, toen de Brusselse Regering 35 miljoen euro vrijmaakte.

Het aantal maatregelen die de regering heeft genomen op socio-economisch vlak moet de Brusselse bedrijven en ondernemers toelaten om deze crisis zonder voorgaande aan te pakken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de meest getroffen sectoren, waaronder horeca, toerisme, evenementen en cultuur. We nemen vandaag om onze verantwoordelijkheid om onze KMO’s en handelaars te ondersteunen. Achter elk bedrijf staan er mannen en vrouwen in moeilijkheden die we willen geruststellen. We willen er ook aan herinneren dat het telefoonnummer 1819 een antwoord biedt op alle vragen van ondernemers over de gevolgen van het Coronavirus”, verduidelijkt Barbara Trachte, Staatssecretaris van Economische Transitie.

Meer info ?
Nicolas Roelens
nroelens@gov.brussels
+32 485 89 83 95

Leave a Reply