Skip to main content

D e Brusselse Regering heeft in haar vergadering van 5 maart jongstleden de nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur van Brugel benoemd.

Ter herinnering, is Brugel de reguleringsautoriteit voor de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brugel is verantwoordelijk voor het adviseren van de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt en voor het algemeen toezicht en de controle op de toepassing van de desbetreffende ordonnanties en besluiten. Brugel controleert ook de waterprijzen, keurt de desbetreffende algemene voorwaarden goed en adviseert de overheid over de werking van de gewestelijke watermarkt.

Naast zijn uitgebreide kennis van de gas- en elektriciteitsmarkt, onderscheidt Thibaut Georgin zich volgens de jury als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur vooral door zijn diepgaande kennis van de watermarkt. Door zijn ervaring als voorzitter van de coöperatie Energiris heeft hij ook een uitstekende kennis van de problematiek rond de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Brussel.

Thibaut Georgin is Management Ingenieur (ULB), consultant in de bedrijfsstrategie bij IGNEOS, vennootschapsbestuurder en heeft verschillende managementfuncties en adviesopdrachten in publieke en private ondernemingen vervuld. Hij was ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de Openbare Maatschappij voor Waterbeheer van 2011 tot 2016 en geeft les aan de UNamur en ICHEC.

De Regering heeft ook Mevrouw Ihsane Haouach benoemd tot bestuurder gespecialiseerd in energie.

Alle sollicitaties werden onderworpen aan een schriftelijke en mondelinge selectieprocedure die door een onafhankelijke jury werd gecoördineerd, waarna de Regering een keuze heeft gemaakt tussen de kandidaten die als “geschikt” en “bijzonder geschikt” werden weerhouden.

Voor Alain Maron “zijn de aan Brugel toevertrouwde reguleringsopdrachten van fundamenteel belang. Zo moet Brugel onder meer toezien op de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen door de economische actoren op de markt en met name van deze die gericht zijn op de bescherming van het meest kwetsbare publiek. De benoeming van een efficiënte en slagkrachtige Raad van Bestuur moet Brugel in staat stellen haar taken naar behoren uit te voeren“.

Meer info?
Pascal Devos
pdevos@gov.brussels
+32 478 34 23 77

Leave a Reply