Skip to main content

Stadslogistiek is essentieel om een stad te bevoorraden, maar heeft ook grote gevolgen voor de inwoners ervan. Om de efficiënte en uitstootvrije bevoorrading van de hoofdstad te bevorderen, is er een nooit eerder geziene coalitie op de been gebracht. Die ‘Green Deal Duurzame Logistiek’, die door een vijftigtal publieke en private deelnemers is ondertekend, heeft tot doel de Brusselse logistiek efficiënter en vrij van directe uitstoot te maken.

 

Elke dag doorkruisen meer dan 16.000 vrachtwagens en 30.000 bestelwagens Brussel om goederen te vervoeren. Deze vervoersstromen zijn onmisbaar om het Gewest goed te laten functioneren: naar schatting genereert elke inwoner ongeveer veertig ton vervoerde goederen per jaar. De verplaatsingen veroorzaken echter ook veel overlast: luchtverontreiniging, uitstoot van broeikasgassen, verkeersopstoppingen, verkeersveiligheidsproblemen, enzovoort.[1]

De voorbije jaren is deze sector sterk veranderd, ook in Brussel: er duiken nieuwe technologieën op, de leveringsmethodes evolueren en er moeten tal van economische, ecologische en sociale vraagstukken worden aangepakt. Meer dan ooit is het verduurzamen van de stadslogistiek dan ook een echte uitdaging in de hoofdstad.

 

Naar een efficiëntere logistiek zonder directe uitstoot in de hoofdstad

Om die uitdagingen het hoofd te bieden, heeft het Brussels Gewest dus een ​​ongekende alliantie van een vijftigtal ambitieuze actoren tot stand gebracht: de ‘Green Deal Duurzame Logistiek’. De deelnemers, zowel uit de private als uit de publieke sector, verbinden zich ertoe – elk in hun eigen domein – transformationele maatregelen te nemen op het gebied van stadslogistiek, om die efficiënter en vooral duurzamer te maken.

Deze ‘Green Deal’ zal concrete vorm krijgen dankzij de invoering van maatregelen om het aantal afgelegde kilometers te verminderen (door de leveringen en de vullingsgraad van de voertuigen te optimaliseren of de activiteiten te verplaatsen), in alternatieve vervoersmodi voor de weg te investeren (waterwegen, spoorwegen, cargofietsen, enzovoort) of meer gebruik te maken van voertuigen zonder directe uitstoot. Ter ondersteuning van de acties van de private partners, die zich ertoe verbinden ambitieuzere maatregelen te implementeren dan voorgeschreven in de geldende wetgeving, zullen de publieke partners van deze alliantie financiële en technische ondersteuningsmaatregelen invoeren en uitwisselings- en bewustmakingsmomenten organiseren. Er zal ook een projectincubator worden opgezet waarmee ambitieuze proefprojecten voor het koolstofvrij maken van de logistiek kunnen worden gefinancierd.

 

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu: “Een duurzamere logistiek is heel belangrijk voor een gezondere en aangenamere stad voor de Brusselaars. De ongekende alliantie van een vijftigtal actoren die we vandaag opzetten, is een belangrijke stap in die richting en ik ben er heel blij mee. Samen met mijn collega’s zetten we het werk voort waarmee we sinds het begin van deze legislatuur zijn begonnen: alle actoren – publiek en privaat – die willen helpen om van Brussel een voorbeeldige groene hoofdstad te maken, samenbrengen en ondersteunen. De verwezenlijking van ambitieuze klimaatdoelstellingen is een collectieve uitdaging en wij zijn partners met iedereen die actie onderneemt.”

 

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit: “Als je alleen maar een hamer hebt, lijkt alles op een spijker. Als je alleen maar bestelwagens en vrachtwagens hebt, is gemotoriseerd wegverkeer de enige vorm van goederentransport. De Green Deal Duurzame Logistiek brengt groene pioniers samen die een veelheid aan vervoersmodi kiezen: logistiek transport op maat. Per vrachtschip, via het spoor, met de cargofiets of per uitstootvrije vracht- of bestelwagen als dat de beste optie is. Hoe meer we ons transport diversifiëren, hoe vlotter het verkeer in z’n geheel en hoe leefbaarder de stad.”

 

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie: “Via onze Shifting Economy-strategie willen we zoveel mogelijk ondernemingen aanmoedigen om te kiezen voor economisch en ecologisch duurzame modellen. Die creëren banen die niet verplaatst kunnen worden. De vele private actoren, groot en klein, die zich vandaag bij ons partnerschap aansluiten, bewijzen het succes van deze aanpak en de kracht van het Brusselse economische weefsel.”

[1] Hoewel het goederenvervoer slechts 17 % van de in Brussel afgelegde kilometers vertegenwoordigt, is het verantwoordelijk voor 41 % van de NOx-uitstoot, 30 % van de uitstoot van fijnstof en 29 % van de CO2-uitstoot door het vervoer in Brussel.