Skip to main content

Op voorstel van minister van Leefmilieu Alain Maron heeft de Brusselse regering donderdag beslist om de Brussel’Air-premie te verhogen. Vanaf 1 maart wordt het bedrag van de Brussel’Air-premie verhoogd van 900 euro naar 1.010 euro voor de laagste inkomens. Met deze maatregel kan de begeleiding worden versterkt van Brusselaars die de overstap naar een duurzamere mobiliteit willen maken, zodat die eerlijker en toegankelijker wordt voor iedereen.

 

Luchtverontreiniging is in België de oorzaak van ongeveer 9.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Beter openbaar vervoer, veiligere actieve verplaatsingswijzen of stimulansen voor minder vervuilende voertuigen, er worden tal van maatregelen genomen om dit fenomeen in onze hoofdstad tegen te gaan. De resultaten zijn overigens zichtbaar: Brussel verandert en de lucht wordt er geleidelijk gezonder.

Om die verandering te versnellen, zal de Brussel’Air-premie, die wordt aangeboden aan iedereen die beslist om zijn nummerplaat te laten schrappen, voortaan 505, 705 of 1.010 euro bedragen, afhankelijk van het inkomen van de begunstigde. Het belangrijkste doel van deze hervorming is om de minst welgestelde gezinnen in staat te stellen om twee MIVB-abonnementen te kopen en zo de begeleiding te versterken die ze krijgen om over te schakelen op duurzamere vervoermiddelen.

Tegelijkertijd wordt de premie ook uitgebreid naar een reeks nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals micromobiele vervoermiddelen (steps bijvoorbeeld).

In 2023 werden meer dans 1.200 premies toegekend, waarvan 60% aan huishoudens met een laag inkomen. De dienst ‘Mobility Coach’, die werd opgericht om gepersonaliseerd mobiliteitsadvies te geven aan Brusselaars en aanvragers van de premie, heeft meer dan 1.500 mensen begeleid.

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, Klimaattransitie, Gezondheid en Welzijn: “Het duurzaam maken van onze vervoerswijzen is cruciaal om de luchtkwaliteit en de gezondheid in Brussel te verbeteren en onze klimaatdoelstellingen te halen. Bij deze evolutie naar minder vervuilende mobiliteit wil ik dat er rekening wordt gehouden met de situatie van alle Brusselaars, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Dat is de voorwaarde voor een breed draagvlak, zodat iedereen kan bijdragen aan de noodzakelijke verandering.”