Skip to main content

Bijna een op de drie Brusselaars is jonger dan 25 jaar[1]. Velen van hen zijn gevoelig voor de klimaatproblematiek en willen zich inzetten voor en bijdragen tot veranderingen in Brussel. Daarom heeft de Brusselse regering op voorstel van minister Alain Maron, bevoegd voor Leefmilieu, Klimaattransitie en Participatieve Democratie, haar goedkeuring gegeven voor de lancering van een projectoproep die het voor jongeren van 14 tot 25 jaar mogelijk maakt om transitieprojecten in hun wijk te ontwerpen en uit te voeren. Er is 150 000 euro vrijgemaakt voor maximaal 10 innovatieve projecten. Op woensdagavond vond een eerste ontmoeting plaats tussen de minister en de jongeren van de Cascade-gemeenschap. Het was een gelegenheid om de klimaatuitdagingen te bespreken, hun wensen uit te drukken via de verschillende geplande activiteiten en vooral om hun ideeën voor innovatieve projecten te ontdekken.

De projectoproep Cascade is uniek omdat jongeren tussen 14 en 25 jaar de middelen krijgen om doeltreffende actie te ondernemen om de klimaatuitdaging aan te gaan. Die uitdaging baart hen zorgen en heeft een rechtstreekse invloed op hun toekomst. Deze projectoproep draagt ook bij tot de ontwikkeling van verantwoordelijk, actief, kritisch en solidair burgerschap door jongeren uit alle wijken te mobiliseren rond concrete klimaatprojecten.

 

Van het produceren van een docudrama tot het ontwerpen van pedagogisch materiaal en het maken van bord- of videospelletjes, aan innovatieve ideeën en projecten is er geen gebrek bij de betrokken jongeren.

 

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie: ‘De energie en vaardigheden van jongeren moeten ten dienste gesteld worden van hun toekomst door concreet bij te dragen aan het beperken van de impact van de Brusselse samenleving op het klimaat en aan het aannemen van innovatieve transitieacties. Mijn wens is dat de geselecteerde projecten duurzaam en inspirerend zijn voor alle Brusselse jongeren en dat ze ook zorgen voor verbinding en enthousiasme! Ik ben verheugd dat dat proces ingevoerd is om die gemeenschap van jonge Brusselaars, die de klimaatuitdagingen willen aanpakken, duurzaam te ondersteunen.

 

Concreet kunnen jongeren zich kandidaat stellen via de jeugdstructuur waarin ze actief zijn. Die verenigingen zullen een subsidie van 15 000 euro krijgen die volledig besteed zal worden aan de uitvoering van het project dat door hun jongeren bedacht en uitgevoerd is.

De jongeren en de structuren zullen begeleid worden, zowel op het vlak van participatie, om de jongeren te helpen om hun projecten te ontwerpen als op het vlak van milieu, om ze uit te voeren.

De jongeren zullen ook nauw opgevolgd worden door Leefmilieu Brussel en de deskundigen die hen begeleiden. De jongeren die de verschillende structuren vertegenwoordigen (de ‘stunters’), zullen regelmatig bijeenkomen om opgeleid te worden, elkaar te ontmoeten, goede praktijken uit te wisselen en nuttig materiaal mee te nemen naar hun structuren.

De kandidaturen moeten uiterlijk op 31 mei ingediend worden in de vorm van een originele video of podcast. Jongeren kunnen gebruik maken van inspiratieworkshops of technische bijstand om die productie uit te voeren. Alle praktische details zijn hier te vinden: https://www.bubble.brussels/nl/cascade-projectoproep-2023-25/

 

De projectoproep loopt nog. Er is dus nog tijd om zich kandidaat te stellen en deel te nemen aan dit unieke initiatief. Ter herinnering: de jury die de projecten zal selecteren, zal bestaan uit leden die actief zijn in de jeugd- en milieusector.

Tijdschema

  • van 1 april tot 17 mei: technische en inspiratieworkshops om jongeren te helpen zich kandidaat te stellen;
  • 31 mei 2023: deadline voor het indienen van kandidaturen;
  • 15 juni 2023: jury voor de selectie van projecten;
  • september 2023: start van de projecten met de jongeren binnen de structuren.

Meer informatie? Alle informatie vindt u hier: https://www.bubble.brussels/nl/cascade-projectoproep-2023-25/

[1] https://bisa.brussels/themas/bevolking/leeftijdsstructuur