Skip to main content

Dit weekend verwelkomde een Brussels hotel op initiatief van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) zijn eerste nieuwe bewoners: vrouwen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal en huiselijk geweld. Deze maatregel is een aanvulling op de voorzieningen die in Brussel al bestaan in de vorm van opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers van geweld. Via dit initiatief wil men deze vrouwen een veilige plek en de nodige ademruimte bieden – ver van het geweld waaraan ze thuis worden blootgesteld – waarbij zij ook psychosociaal begeleid worden door professionals.

De noodzakelijke isolementsmaatregelen hebben tot gevolg dat steeds meer vrouwen worden geconfronteerd met familiaal en huiselijk geweld, met name omdat zij hun leefruimte moeten delen, maar ook doordat hun doen en laten voortdurend wordt gecontroleerd door hun agressor.

Om de gebruikelijke opvang te versterken op een moment dat de opvangcentra en vluchthuizen verzadigd zijn, biedt het College van de COCOF in Brussel tot eind juni een hotel aan dat zich uitsluitend toewijdt aan de opvang, huisvesting en psychosociale begeleiding van vrouwen (met of zonder kinderen) die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal en huiselijk geweld.

Onder de auspiciën van de COCOF, werd een overeenkomst gesloten tussen de VZW “Centre de prévention des violences conjugales et familiales” (CPVCF) en het OCMW van de gemeente waar het hotel is gevestigd om aldus te kunnen voorzien in de nodige psychosociale begeleiding, catering en veiligheid.

Het hotel heeft een capaciteit van 25 kamers, waaronder twee-, drie- en vierpersoonskamers, een keuken en een vergaderzaal. In totaal kunnen maximaal 50 personen (vrouwen met of zonder kinderen) worden opgevangen.

“Door het verplicht isolement, is het zeer moeilijk om beschermingsstrategieën te nemen voor vrouwelijke slachtoffers van familiaal en huiselijk geweld. Het was dan ook noodzakelijk om het aanbod van veilige opvangplaatsen uit te breiden door de verzadiging van de opvangcentra en vluchthuizen. De vrouwen worden adequaat begeleid door de VZW “Centre de prévention des violences conjugales et familiales”, die ik wil bedanken voor haar inzet en professionalisme”, legt Barbara Trachte, Minister-Voorzitster van de COCOF, uit.

Om het hoofd te bieden aan dit geweld, werd door de “Fédération Wallonie-Bruxelles”, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de COCOF een Taskforce “Huiselijk en intrafamiliaal geweld” opgericht, en een Interministeriële Conferentie over de rechten van de vrouw georganiseerd.

✆ Indien u informatie wenst over de beschikbaarheid van opvangplaatsen in het hotel, kunt u 7 dagen per week van 09u30 tot 17u30 contact opnemen met de VZW CPVCF op het nummer 02.539.27.44.

✆ Slachtoffers van intrafamiliaal en huiselijk geweld kunnen terecht op het nummer 0800.30.030.

 

Meer info?
Nicolas Roelens

nroelens@gov.brussels
0485.89.83.95