Skip to main content

De Brusselse regering heeft gisteren een buitengewoon bijkomend budget van bijna 4 miljoen euro beschikbaar gesteld om de daklozensector in Brussel te ondersteunen. Het is van essentieel belang om alle mechanismen te versterken die daklozen overdag of ’s nachts in staat stellen zichzelf te beschermen en de zorg en hulp te krijgen die ze nodig hebben.

Zo is de capaciteit van de nachtopvang sterk uitgebreid:

  1. In samenwerking met de Stad Brussel en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is gisteravond beslist om 250 plaatsen te creëren in een hotel op het grondgebied van de Stad Brussel. Opgemerkt moet worden dat het hier gaat om een partnerschap met het hotel in kwestie, dat zijn diensten heeft aangeboden. Binnen deze samenwerking zorgt het hotel voor de logistiek, de schoonmaak en twee maaltijden per dag.  De gemeente neemt de derde maaltijd en de veiligheid op zich. De GGC dekt de dagvergoeding die verschuldigd is aan het hotel en de medische en psychosociale begeleiding van de mensen die er zullen worden ondergebracht. Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel: “Het is in goede samenwerking met het Gewest en het hotel dat ik gisteren in het college een besluit heb genomen om de opvordering van dit hotel mogelijk te maken, om zo de meest kwetsbare personen te helpen.
  2. Andere nachtopvangcapaciteit is gecreëerd of staat op het punt te worden gecreëerd:
  • op de site van Thurn & Taxis, waar AZG opvangcapaciteit inricht voor personen bij wie COVID-19 is vastgesteld
  • in het Sportcentrum van het Zoniënwoud
  • in een hotel in Vorst
  • in een hotel in Elsene

Bovendien lopen er op dit moment nog contacten met veel andere gemeenten en dit cijfer zal daarom waarschijnlijk van dag tot dag veranderen (elke week zal een update van de situatie worden gemaakt).

Naast de nachtopvangcapaciteit was het essentieel om overdag plaatsen te garanderen waar mensen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, douches, verpleging en voedselhulp.

Hiertoe:

–          is dankzij de medewerking van minister Glatigny een jeugdherberg ter beschikking gesteld.  Deze plaats zal de organisatie en coördinatie van de eerstelijnszorg en de voedselhulp mogelijk maken. Alle actoren die dit soort hulp overdag aanbieden, zullen worden versterkt;

–          hebben verschillende gemeenten en OCMW’s initiatieven opgezet om het straatwerk te versterken (daklozenrondes) om de meest kwetsbare mensen op straat te bereiken en om gezondheidsvoorzieningen ter beschikking te stellen.

Minister Alain Maron:

Deze extra opvangcapaciteit zal het mogelijk maken om de bescherming en de afzondering van daklozen bij wie COVID-19 is vastgesteld, beter te organiseren, om de gebruikelijke verblijfscentra die door de verschillende operatoren in de sector worden georganiseerd, te ontlasten, en om meer daklozen die momenteel geen opvangvoorzieningen hebben, op te vangen.

Op het niveau van het Gewest coördineert Bruss’help (de gewestelijke instantie die belast is met de coördinatie van het bijstandsbeleid voor daklozen) het hele systeem. Bruss’help zorgt voor de opvolging en coördineert de levering van materiaal aan alle actoren. Tot slot is er door Bruss’help een reserve van vrijwilligers samengesteld om alle opgezette dag- en nachtmechanismen te ondersteunen.

Meer info?
Pascal Devos
pdevos@gov.brussels
+32 478 34 23 77