Skip to main content

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft twee miljoen euro vrijgemaakt om een projectoproep te financieren die Iriscare begin november heeft gelanceerd. Het doel is om in 2022 projecten te subsidiëren waarvan de activiteiten vallen binnen de sectoren gezondheid of bijstand aan personen, met name in het beleid ten aanzien van ouderen en personen met een handicap.

Begin november heeft Iriscare een eerste projectoproep gelanceerd voor de subsidiëring van initiatieven in de sectoren voor ouderen en personen met een handicap. Daarvoor heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering twee miljoen euro toegekend aan Iriscare.

De projecten waarvoor deze projectoproep is bedoeld, moeten plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kunnen betrekking hebben op verschillende thema’s die over de twee sectoren zijn verdeeld. In de ouderensector zijn de beoogde thema’s zelfredzaamheid, psychologisch welzijn, aangepaste woningen, sociale omgeving en alternatieve huisvesting. De sector voor personen met een handicap kan deze subsidies goed gebruiken voor initiatieven in verband met zelfredzaamheid, sociale omgeving en therapeutische ondersteuning, maar ook om de vooropening van een nieuw centrum te ondersteunen.

Geïnteresseerde bicommunautaire organisaties moeten hun kandidaatstellingsdossiers en het geraamde budget van het project uiterlijk op 24 december 2021 om 14.00 uur versturen naar Iriscare. Alle informatie en het reglement van de projectoproep staan op de website van Iriscare. De geselecteerde projecten zullen (zolang er beschikbaar budget is) twee jaar lang worden gesubsidieerd. De subsidieperiode start in mei 2022 en stopt in april 2024.

Alain Maron: “Dankzij deze grootschalige projectoproep kunnen belangrijke initiatieven voor de Brusselaars worden ondersteund in sectoren waar de behoeften enorm zijn. Het aanzienlijke budget dat zal worden geïnvesteerd, zal een echte impuls geven aan deze projecten.”