Skip to main content
In het licht van de vaststelling dat de gezondheidssituatie te snel verslechterde, heeft het Overlegcomité op 26 november beslist de discotheken en danszalen opnieuw te sluiten. Een harde klap voor deze sector, die pas op 1 oktober weer was opengegaan, na bijna anderhalf jaar sluiting vanwege COVID-19.

Onder impuls van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering daarom op donderdag 2 december beslist steun te verlenen aan deze ondernemingen, die sinds 28 november volledig gesloten zijn.

Het gaat om nieuwe economische steun met bedragen die variëren van 14.000 tot 54.000 euro (afhankelijk van het aantal VTE’s). Deze steun is bestemd voor inrichtingen met een NACE-code 56.302 en betreft een totaalbedrag van 1 miljoen euro.

Voor Barbara Trachte is “het feest- en nachtleven een belangrijke sector voor het imago en de economische aantrekkelijkheid van Brussel. Het was belangrijk dat het Gewest deze sector snel zou ondersteunen om hem in staat te stellen deze nieuwe sluiting te boven te komen.”

Bovendien worden andere sectoren geconfronteerd met aanzienlijke dalingen van hun bezoekersaantallen of bestellingen, zelfs zonder sluitingsverplichting: toeristische logiezen, de evenementensector, restaurants en cafés, de sportsector, enzovoort. Er zijn al sectorale ontmoetingen georganiseerd en die zullen worden voortgezet. De regering wil de situatie van elke sector zo goed mogelijk beoordelen en nagaan wat de behoeften zijn. Deze behoeften zou ook kunnen afhangen van de resultaten van het volgend Overlegcomité die voor vrijdag 3 december is gepland.

Meer info? Nicolas Roelens: 0485 89 83 95