Skip to main content

De Brusselse regering heeft op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, beslist bijkomende financiële middelen toe te kennen aan Brusoc, een dochteronderneming van finance&invest.brussels, om kleine ondernemingen te ondersteunen, in de vorm van een herkapitalisatie van 15 miljoen euro.

De prioritaire doelstelling van de operatie is via leningen steun te verlenen aan kleine ondernemingen (met minder dan 10 VTE) die al vóór de COVID-19-crisis bestonden en waarvan de activiteit, direct of indirect, structureel is beïnvloed door die crisis, met het oog op het herstel en de herontwikkeling van de Brusselse economie. Brusoc heeft tijdens de crisis al een sleutelrol gespeeld bij de financiering van kleine ondernemingen via de RECOVER- en OXYGEN-leningen, die op grote schaal zijn ingezet.

De interventies van Brusoc kunnen ook worden uitgevoerd bij ondernemingen (met maximaal 10 VTE’s) die naar aanleiding van de gezondheidscrisis voor een gerechtelijke reorganisatie hebben gekozen en die vooruitzichten hebben op een geloofwaardige doorstart.

Deze operatie neemt de vorm aan van een herkapitalisatie van Brusoc. Het gaat er dus om dat Brusoc de beschikking krijgt over structurele middelen die de financiering van zko’s op korte, middellange en lange termijn mogelijk zullen maken. Die middelen versterken verder het financieringsinstrumentarium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vormen een aanvulling op het solvabiliteits- en herstelfonds ‘Boosting.brussels’, dat momenteel wordt opgericht. Dit laatste, met een toelage van 80 miljoen euro, zal worden beheerd door finance&invest.brussels en zal het mogelijk maken de grootste ondernemingen te steunen.

Opgemerkt moet worden dat, net als bij Boosting.brussels, duidelijke investeringscriteria zullen worden gedefinieerd. Die zullen schadelijke sectoren uitsluiten en ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de milieu- en sociale impact van ondernemingen.

Na de herkapitalisatie van Brusoc zal het Gewest, dat momenteel 26% van de aandelen heeft, tegenover 74% voor finance&invest.brussels, zijn percentage aandelen zien stijgen tot 43%, tegenover 57% voor finance&invest.brussels.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Dankzij deze herkapitalisatie van Brusoc zet het Brussels Gewest de professionalisering van zijn economische instrumenten voort. Deze nieuwe middelen moeten kleine ondernemingen ondersteunen in de context van de crisis, maar maken ook deel uit van een herschikkingslogica van de reële Brusselse economie op langere termijn. Ik ben ook verheugd dat investeringscriteria die verband houden met de ecologische en sociale impact veralgemeend worden in de Brusselse economische instrumenten, om onze ondernemingen te begeleiden in hun transitie.”

Meer info? Nicolas Roelens 0485/89.83.95