Skip to main content

Ter gelegenheid van de Wereldklimaatdag op vrijdag 8 december heeft de Brusselse regering beslist om op initiatief van de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, haar klimaatactie te versterken. Een dertigtal lokale projecten van gemeenten en OCMW’s zullen gewestelijke steun krijgen om concreet een koolstofneutraal gewest te creëren. Het is door samen te werken met alle betrokken actoren dat het Gewest erin zal slagen om de klimaatdoelstellingen te bereiken die het zich heeft gesteld in het Lucht-, Klimaat- en Energieplan: koolstofneutraliteit tegen 2050 en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 47% tegen 2030 (in vergelijking met 2005). Die doelstelling, die Europa heeft vastgelegd, ligt in lijn met de Europese Green Deal en draagt bij tot de inspanning om de broeikasgasuitstoot op Europees niveau met 55% te verminderen.

De Brusselse regering heeft het klimaat in het middelpunt van haar project voor Brussel geplaatst, met een duidelijke ambitie: het Gewest bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en beter voorbereiden op de gevolgen van de klimaatontregeling. Om die doelstellingen te bereiken, wil het Gewest alle beleidsniveaus en alle lagen van de samenleving mobiliseren: de Brusselaars, de ondernemingen, de verenigingen en de overheidsinstellingen, te beginnen met de gemeenten.

Leefmilieu Brussel lanceerde in 2020 een projectoproep ‘Klimaatactie’ voor de gemeenten en de OCMW’s. De projectoproep kende een groeiend succes. In vier jaar tijd hebben 18 gemeenten een klimaatactieprogramma aangenomen om op alle niveaus op hun grondgebied op te treden: afvalvermindering, vergroening, duurzame handel, emissiearme mobiliteit, enz. Naast de steun aan de gemeenten om die actieprogramma’s uit te werken, heeft het Brussels Gewest ook de uitvoering van ongeveer 150 concrete projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van bijna 15 miljoen euro.

Dit jaar werden 35 van de 59 ingediende projecten geselecteerd:

 • 4 mobiliteitsprojecten;
 • 7 ‘Good Food’-projecten;
 • 10 ‘Zero Afval’-projecten;
 • 14 ‘Natuur in de stad’-projecten.

Al die projecten hebben hetzelfde doel: hier en nu, elk op zijn eigen niveau, actie ondernemen om Brussel groener te maken en beter aangepast aan de klimaatontregeling. Alain Maron, minister van Klimaattransitie: “De strijd tegen de klimaatverandering wordt op alle niveaus gevoerd, van lokaal tot internationaal niveau, tijdens de COP28 die ik vanaf morgen zal bijwonen met de vastberadenheid om er mee voor te zorgen dat een ambitieuze stem op het gebied van klimaatactie zal weerklinken. We moeten onze wereld in wording omkeren als we willen dat die leefbaar blijft. Daarvoor moeten we samenwerken en onze krachten bundelen om een antwoord te bieden dat opgewassen is tegen de uitdagingen. Daarom steun ik de acties van de gemeenten, die de klimaatactie van het Gewest aanvullen en versterken. Samen hebben we onze uitstoot van broeikasgassen al met bijna 30% verminderd (2022 ten opzichte van 2005). En we zullen ons natuurlijk blijven inspannen om Brussel duurzamer, aangenamer om in te wonen en solidairder te maken.”

Enkele inspirerende winnaars van 2023:

 • Schaarbeek – herinrichting van drie speelplaatsen van School 10 om er groene en frisse ruimten te creëren. Het doel is om een geïntegreerd regenwaterbeheer te vergemakkelijken om echte koelte-eilanden te creëren en tegelijkertijd een optimale verdeling van de ruimte te garanderen om aan de behoeften van de verschillende gebruikers te voldoen.
 • OCMW van Etterbeek – kringloopwinkel

Het project heeft betrekking op de invoering van een circulair platform voor het hergebruiken, opknappen en doorverkopen van meubilair en huishoudelijke toebehoren. Dankzij dat platform zal een economische oplossing kunnen worden geboden voor de aankoop van meubilair waarbij het lokale sociale weefsel zal worden betrokken. Het platform is ook gericht op de inschakeling van uitkeringsgerechtigden via tewerkstelling.

 • Sint-Gillis, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe: delen en opwaarderen van groenafval via de aanleg van een mesocompost

Het project, dat gezamenlijk wordt gedragen door de drie gemeenten, omvat het delen van houthaksel, de ontwikkeling van lokaal gebruik van groenafval en de verspreiding van goede praktijken (bezoeken, workshops, gids/technische fiche, enz.). Door samen te werken kunnen de drie gemeenten de kosten verlagen en het gebruik van hulpbronnen optimaliseren.

 • Elsene – aanleg van regentuinen in de Stocqstraat, Greysonstraat en Schepenenstraat

Het project bestaat uit de aanleg van een reeks grote begroeide kuilen in steil aflopende straten (Guillaume Stocqstraat, Victor Greysonstraat, Schepenenstraat) zodat de regen in de bodem kan infiltreren. Het heeft verschillende doelstellingen:

 • geïntegreerd regenwaterbeheer invoeren;
 • de afvoer van regenwater en het risico op overstromingen verminderen;
 • de verzadiging van het rioleringsnet voorkomen;
 • koelte-eilanden creëren;
 • de biodiversiteit verbeteren door het groene en blauwe netwerk rond de ecologische corridor Terkamerenbos – Vijvers – Flageyplein te vergroten.