Skip to main content

In het Brussels gewest worden 1.470 personen herhuisvest en begeleid op het gebied van huisvesting. Daarnaast zijn er 5.045 verblijfsplaatsen beschikbaar. Dat is twee keer zoveel als in 2019, toen er 760 personen huisvestingsbegeleiding kregen en er 2.300 verblijfsplaatsen beschikbaar waren. “De opvang en herhuisvesting van de meest kwetsbare doelgroepen is een prioriteit en daar zetten we de nodige middelen voor in. Iedereen moet een waardig leven kunnen leiden en zijn plaats vinden in onze maatschappij”, zegt Alain Maron, Brussels minister van Gezondheid en Welzijn.

Dankzij huisvestingsbegeleiding kan een persoon of gezin dat de straat of een opvangstructuur verlaat, zich op lange termijn in een woning vestigen. Naast die begeleiding zijn er ook 5.045 verblijfsplaatsen, als volgt verdeeld (waarvan sommige worden gefinancierd door minister-president Rudi Vervoort):

  • 3.084 plaatsen in noodopvangcentra (+ 1.785 plaatsen ten opzichte van 2019);
  • 937 plaatsen in projecten voor het tijdelijke gebruik van leegstaande gebouwen (+ 937 plaatsen ten opzichte van 2019);
  • 1.024 plaatsen in opvangtehuizen (+ 94 plaatsen ten opzichte van 2019).*

De totale budgetten voor hulp aan daklozen van de GGC en de FGC zijn verdubbeld van 34,5 miljoen in 2019 tot 73 miljoen in 2024. “Die ongekende budgetten en de gezamenlijke inspanningen van de Brusselse regering en verenigingsactoren maken het mogelijk om individuen en gezinnen op een waardige manier op te vangen. Maar ook om te proberen zoveel mogelijk personen duurzaam te herhuisvesten”, verduidelijkt Alain Maron.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de meest kwetsbare personen: vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, personen met medische behoeften, LGBTQIA+-jongeren en vooral eenoudergezinnen. Sinds het begin van de legislatuur zijn er drie nieuwe opvangtehuizen geopend, evenals een dagopvangcentrum voor vrouwen en een dagopvangcentrum voor jongeren op de dool.

Streven naar nul daklozen in Brussel blijft een prioriteit voor de Brusselse regering. Het Brussels Gewest heeft al veel gedaan en zal zijn inspanningen in die richting voortzetten, in een context waarin de opeenvolging van crisissen die inspanningen nog essentiëler maakt. Het is ook van essentieel belang dat de federale regering meer werk maakt van het zoeken naar en financieren van opvangoplossingen in het kader van de migratiecrisis, waarvan de gevolgen bijzonder voelbaar zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

*Cijfers van bruss’help