Skip to main content
Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, minister-president Rudi Vervoort en Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, heeft de Brusselse regering ingestemd met het principe van een nieuwe steunmaatregel voor ondernemingen die moeilijkheden ondervinden door de COVID-19-crisis. Deze nieuwe steunmaatregel is bedoeld om de zwaarst getroffen sectoren te steunen, namelijk het uitgaansleven, de toeristische logiezen, de evenementen, de restaurants en cafés en sommige van hun toeleveranciers, de sport en het personenvervoer. Er is een budget van 58 miljoen euro vrijgemaakt.

 

De bedoeling van deze nieuwe maatregel is om steun te verlenen aan ondernemingen die eind 2021 en in het eerste kwartaal van 2022 moesten sluiten of in hun activiteiten werden belemmerd door de verschillende gezondheidsmaatregelen (volledige sluiting van discotheken, beperking van het aantal personen per tafel in restaurants en cafés, beperking van het aantal personen bij evenementen …).

Concreet wil de Brusselse regering deze nieuwe economische steunmaatregel invoeren in de vorm van twee premies:

  • Een ‘TL3-premie’ voor de toeristische logiezen, met een bedrag van 1.100 euro per accommodatie-eenheid. Budget: 18 miljoen euro.
  • Een ‘Premie 2022’ voor de discotheken, de evenementen, de restaurants, cafés, en hun toeleveranciers, het toerisme, de sport en het personenvervoer. Aan de bedragen en modaliteiten van deze premie wordt momenteel de laatste hand gelegd. De bedragen zullen worden berekend op basis van het omzetverlies en het aantal voltijdsequivalenten. Budget: 40 miljoen euro.

De premies zullen voor de ondernemers beschikbaar zijn na de goedkeuring van de besluiten, de adviezen van de sociale partners en de Raad van State en de kennisgeving aan de Europese Commissie.

 

Rudi Vervoort, minister-president: “De uitgaanswereld, de horeca en haar toeleveranciers, de evenementenindustrie, de cultuur, het toerisme, de sport en zelfs het betaald personenvervoer worden nog steeds getroffen door deze ongekende crisis. Zij zorgen voor talrijke rechtstreekse en onrechtstreekse jobs en dragen ontegensprekelijk bij tot het imago en de internationale uitstraling van Brussel. De economische noodsituatie waarin zij zich bevinden, maakt nieuwe directe financiële steun noodzakelijk.”

 

Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting: “De Brusselse regering heeft beslist met een nieuwe premie de horeca, culturele en evenementensector in het gewest te ondersteunen om een broodnodige doorstart van de economie te stimuleren. De premie heeft als doel om via het samenspel van evenementen, restaurants, cafés, cultuur en verblijfstoerisme waar Brussel een patent op heeft, Brusselaars en bezoekers weer te laten genieten van onze stad. ”

 

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Ondanks de verbetering van de gezondheidssituatie hebben sommige Brusselse sectoren het nog steeds moeilijk. Dat is vooral het geval voor de sectoren die in de afgelopen maanden te maken hebben gehad met sluitingen of maatregelen die hun activiteit hebben beperkt. Daarom heeft de Brusselse regering opnieuw besloten een aanzienlijk budget vrij te maken om hen te helpen. Een nieuw gericht steunmechanisme was namelijk noodzakelijk om ondernemingen met moeilijkheden te steunen en te helpen bij hun herstel.”

 

Voor de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi VERVOORT:

Zeynep Balci, woordvoerster, +32 498 81 65 14

Voor de minister van Financiën en Begroting, Sven GATZ:

Eva Vanhengel, woordvoerster, +32 476 51 21 07

Voor de staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara TRACHTE:

Nicolas Roelens, woordvoerder, +32 485 89 83 95