Skip to main content

In 2020 werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het Europese programma Urban Innovative Actions geselecteerd voor zijn Cairgo Bike-project, dat het gebruik van bakfietsen in Brussel wil promoten. In dat kader lanceert het Gewest een gloednieuwe premie voor Brusselse micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een bakfiets wensen aan te kopen, om deze nieuwe vorm van mobiliteit op lange termijn te verankeren binnen de Brusselse ondernemingen.

Deze premie, die beschikbaar is bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, kan oplopen tot maximaal 4.000 euro voor de aankoop van een bakfiets of 2.000 euro voor een fietskar. Elke onderneming heeft echter recht op maximaal 12.000 euro per kalenderjaar en gecumuleerde steun van 20.000 euro gedurende de looptijd van het Cairgo Bike-project, dat op 30 juni 2023 afloopt. De gesubsidieerde bakfiets of fietskar moet uiteraard voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt en een noodzakelijk verband hebben met de activiteiten van de onderneming.

Overschakelen op deze vorm van mobiliteit heeft veel voordelen voor ondernemers die de sprong wagen:

  • Geschikt voor vele activiteiten: voor relatief korte, opeenvolgende trajecten is dit het ideale vervoermiddel voor uw verplaatsingen. Het gaat om loodgieters, elektriciens, slotenmakers, technici-pechverhelpers, bezorgers, schoonmaakbedrijven, gezondheidswerkers, handelaars en vele anderen;
  • Zuinig: een bakfiets kost veel minder dan een bedrijfsvoertuig of een klassiek voertuig (bv. aankoopprijs, onderhoud, verzekering, brandstof, parkeren) en kan in de meeste gevallen een betere logistieke efficiëntie opleveren;
  • Snel: vermijdt files, heeft geen parking nodig en kan in bepaalde voetgangerszones worden gebruikt;
  • Ecologisch: zorgt voor minder vervuiling en verkeersdrukte in de stad en bevordert de ecologische transitie van het Gewest.

Deze premie heeft een totaalbudget van 500.000 euro, waarvan 80% door de Europese Unie wordt gefinancierd.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Ondernemingen aanmoedigen om te kiezen voor zachte mobiliteit is een belangrijke zaak voor het Gewest, zowel wat de vermindering van de verkeersdrukte als van de vervuiling betreft. Maar bovenal is deze premie een belangrijke stimulans om de stap te zetten naar het gebruik van een bakfiets, die voor veel ondernemers vele voordelen biedt, zoals op het gebied van snelheid, kosten en efficiëntie.”

Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit: “Bakfietsen bieden een dubbel voordeel voor de verkeersdrukte: minder verkeer en geen noodzaak tot dubbel parkeren. Uiteraard hebben zij ook een belangrijk positief effect op de vermindering van geluidshinder en de luchtkwaliteit in ons Gewest. Volgens verschillende studies zouden bakfietsen ongeveer 50% van de gemotoriseerde verplaatsingen voor het goederenvervoer in steden kunnen vervangen. Het potentieel is enorm, en het verheugt mij dat deze belangrijke premie steeds meer ondernemers in het zadel zal kunnen helpen.”

Alle informatie en voorwaarden met betrekking tot de Cairgo Bike-premie zijn te vinden op https://economie-werk.brussels/premie-cairgo-bike.