Skip to main content

Brussel, donderdag 16 september 2021

De Brusselse regering (GGC) heeft vandaag in eerste lezing het voorontwerp van de ordonnantie waarmee zij het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil uitbreiden, goedgekeurd.

Die ordonnantie volgt op het akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten over de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 en vormt daarop de noodzakelijke juridische aanvulling. Met deze goedkeuring in eerste lezing bevestigt de Brusselse regering haar vastberaden intentie om het CST voor bepaalde sectoren snel van toepassing te maken. Dat moet gebeuren zodra de wijziging van het akkoord en de ordonnantie zelf juridisch helemaal zijn afgewikkeld.

De sectoren die in de ontwerpordonnantie staan vermeld, zijn dezelfde als degene die in het samenwerkingsakkoord zijn opgenoemd, meer bepaald:

  • de dancings en discotheken,
  • de restaurant en cafésector, (niet van toepassing voor de terrassen waarvoor de regels die van kracht zijn, blijven gelden)
  • de sport- en fitnesscentra (niet voor buitenevenementen met minder dan 200 personen)
  • de handelsbeurzen en congressen (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken)
  • de inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken)
  • de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen,
  • evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten,
  • voor de hotels geldt de regel voor de restaurant- en café-activiteiten en voor beurzen en congressen.

Er mag geen CST gevraagd worden aan burgers jonger dan 16 jaar, behalve wanneer zij een zorginstelling of een massa-evenement bezoeken (federale CST-maatregel). Het CST zal daarenboven nooit verplicht worden voor essentiële activiteiten, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot het openbaar vervoer, scholen, gemeentebesturen, het werk, de bank, enz.

Deze uitzonderlijke maatregel mag maar voor een beperkte duur van maximaal drie maanden gelden, afhankelijk van hoe de gezondheidssituatie evolueert.

De ordonnantie zal na de goedkeuring in eerste lezing van vandaag ter advies worden doorgestuurd naar de Raad van State en naar de Gegevensbeschermingsautoriteit. Tegelijk blijft de Brusselse regering (GCC) verder overleg plegen met de verschillende sectoren en de ministers van de andere overheden die voor deze sectoren bevoegd zijn, de sociale partners en de burgemeesters.

Rekening houdend met die essentiële verplichtingen mikt de regering (GGC) op begin oktober voor de uitvoering en wil zij nadat alles op punt is gesteld controles en sancties invoeren vanaf halverwege oktober zodra die sancties zijn goedgekeurd en bekendgemaakt. Naast strafrechtelijke sancties bepaalt de ordonnantie dat de burgemeesters een administratieve sluiting kunnen opleggen.

De Brusselse regering wijst erop dat het Covid Safe Ticket dient om de gezondheidssituatie onder controle te houden en bedoeld is om de volksgezondheid in verschillende situaties waarin mensen zich dichtbij elkaar bevinden, te beschermen. Het moet tegelijk de beperkingen die gepaard gaan met de andere voorzorgsmaatregelen, helpen te verminderen door onder meer de aanwezigheid van een groter aantal personen in dezelfde ruimte mogelijk te maken. Deze maatregel moet vermijden dat de besmettingscijfers verergeren en er als gevolg daarvan nog sterker beperkende maatregelen genomen zouden moeten worden. Dat zou immers de vrijheden van de burgers in de weg staan en nefast zijn voor de economie.