Skip to main content

Vanaf 1 september 2021 stelt de gemeente Elsene zes transitwoningen en twee noodwoningen ter beschikking van kwetsbare personen. Dit project beantwoordt aan de cruciale behoeften die werden vastgesteld op het grondgebied van de gemeente en verzekert de herhuisvesting van dakloze personen en gezinnen. Dankzij het project kunnen tot 31 personen en gezinnen worden opgevangen.

Dit project, dat deel uitmaakt van de strijd tegen dakloosheid, werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Brusselse minister van Welzijn, Alain Maron (ECOLO), en de GGC, die de inrichting van de woningen en de psychosociale begeleiding van personen en gezinnen financiert. Vijf van de acht woningen worden in de eerste plaats ter beschikking gesteld van daklozen, en met name van personen die tijdens de lockdown voorlopig in hotels werden ondergebracht onder de coördinatie van Bruss’Help. De overige drie woningen staan ter beschikking van gezinnen die worden aangeduid door het OCMW van Elsene.

De gemeente Elsene is eigenaar van het gebouw. Het werd aangekocht via de stedenbouwkundige lasten van het Europees Parlement en werd opgeknapt. De gemeente heeft beslist om in het gebouw transit- en noodwoningen in te richten. “Tot nu toe beschikte de gemeente Elsene niet over dit soort woningen. We zullen eindelijk kunnen inspelen op een reële vraag en zo de inwoners van Elsene helpen met huisvestingsvoorstellen op korte termijn, die een antwoord bieden op specifieke sociale situaties zoals mensen van de straat halen, intrafamiliaal geweld, slachtoffers van huisjesmelkers of woningbrand”, aldus Anaïs Camus (ECOLO), schepen van Huisvesting en Gemeentelijke Eigendommen van Elsene.

De vzw Fami-Home, het Centrum Ariane en het OCMW van Elsene bieden de bewoners ondersteuning en begeleiding: sociale, juridische en administratieve bijstand enz. “De toegang tot die woningen maakt dat een geïndividualiseerde begeleiding mogelijk is, wat een sleutelfactor zal zijn voor het traject van professionele en sociale re-integratie en van duurzame herhuisvesting van personen die dit traject doorlopen”, legt Hassan Chegdani, voorzitter van het OCMW van Elsene, uit.

“Met dit project willen wij dakloze personen en gezinnen in staat stellen om hun situatie te stabiliseren, hun administratieve situatie te regulariseren en een duurzaam huisvestingsproject opzetten. Dat maakt deel uit van een daadkrachtig beleid ter bestrijding van dakloosheid, dat zich sinds het begin van de legislatuur vertaalt in een aanzienlijke verhoging van het budget dat de Brusselse regering voor dit beleid heeft uitgetrokken. Om een zo groot mogelijk aantal dakloze personen en gezinnen te kunnen herhuisvesten, is een samenwerking met de gemeenten en partners uit de huisvestingssector (met name SVK en OVM) absoluut noodzakelijk”, aldus Alain Maron, minister van Welzijn en Gezondheid.

Ten slotte zorgt het Sociale Verhuurkantoor Habitat & Rénovation voor het huurbeheer van de woningen en vestigt het zijn kantoren op de begane grond om eerstelijnsdiensten te verlenen.