Skip to main content

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, en Barbara Trachte, de Brusselse staatssecretaris van Economische Transitie, schrijven een nieuwe projectoproep uit om innovatieve initiatieven te ondersteunen die ontwikkeld werden door sociale en democratische ondernemingen. Met welke bedoeling? Bij te dragen aan de transitie van de Brusselse economie om de ondernemingen te doen evolueren naar meer sociale en milieugebonden toegevoegde waarde, maar ook om duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling te ontwikkelen waarbij de competenties van de Brusselaars benut worden.

De sociale economie is het volledige deel van de economie dat de mens in het centrum van haar activiteiten plaatst, dat zich verzet tegen winst als doel op zich en dat democratie in de onderneming toelaat. In België gaat het goed met de sociale economie.

Volgens de meest recente beschikbare cijfers telt de sector 11.223 tewerkstellende ondernemingen die goed zijn voor 252.588 jobs, wat 12% van de totale tewerkstelling in Wallonië en in het Brussels Gewest is.

Bepaalde projecten hebben echter ondersteuning nodig om de economische transitie te benadrukken en om het tewerkstellingspercentage van de Brusselaars te doen stijgen. Om die reden hebben Bernard Clerfayt en Barbara Trachte een budget van één miljoen euro vrijgemaakt om de structuren en de ondernemingen binnen de sociale economie te ondersteunen. De winnaars zullen tot 80.000 euro aan financiële steun kunnen ontvangen.

De sector van de sociale economie biedt talrijke duurzame en kwaliteitsvolle jobs. Ook biedt de sector zijn werknemers een job die zinvol is en waarin ze hun competenties kunnen ontwikkelen. De jongere generaties zijn hoe langer hoe meer op zoek naar een job waarin zij hun waarden terugvinden. Door deze activiteitensector te ondersteunen, creëren we toegevoegde waarde die lokaal verankerd is. En door lokale toegevoegde waarde te creëren, creëren we lokale jobs die niet-delokaliseerbaar zijn”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Het sociaal ondernemerschap is een van de stuwende krachten achter de transitie die de Brusselse Regering onderschrijft. Door deze projectoproep te lanceren, willen we een sector stimuleren die zingeving, menselijke waarden en democratie in het beheer van zijn ondernemingen en zijn structuren introduceert. Het coöperatieve model is daar een perfect voorbeeld van. Dit soort model ondersteunen, is ook een andere manier van ondernemen ondersteunen die respectvoller omgaat met het welzijn van de werknemers”, aldus Barbara Trachte, de Brusselse staatssecretaris van Economische Transitie.

Er zijn twee infosessies gepland op 21 februari en 10 maart. De projectdragers hebben tot en met 30 maart om hun dossier in te dienen.
Meer info op http://werk-economie-emploi.brussels/nl/projectoproep-sociale-economie-2020

Meer info?
Nicolas Roelens
nroelens@gov.brussels
+32 485 89 83 95

Leave a Reply