Skip to main content
Toegang tot een veilig vaccin tegen Covid-19 is een belangrijk element in de strijd tegen de huidige pandemie. Om die toegang te verzekeren, gaat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 10 vaccinatiecentra openen op het Brusselse grondgebied met een totale capaciteit van 375.000 vaccins per maand. Het doel? Minstens 70% van de Brusselse bevolking vaccineren.
Door te vaccineren kunnen we in eerste instantie risicogroepen beschermen en later groepsimmuniteit verkrijgen (70% van de Brusselse bevolking ouder dan 18) om zo te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt.
De Brusselse vaccinatiestrategie is gebaseerd op de aanbevelingen van de federale en interfederale werkgroepen, de Hoge Gezondheidsraad en het advies van medisch experts en velddeskundigen, maar ook op de evolutie van de epidemiologische situatie en de impact daarvan. Zo kan de strategie maximaal worden afgestemd op het specifieke karakter van Brussel.
Minister van Volksgezondheid Alain Maron: “Met deze vaccinatiestrategie heeft het Brussels Gewest een ambitieus en samenhangend plan om een einde te maken aan de moeilijke periode waarin we ons bevinden. Samen met alle betrokkenen doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen zich zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats kan informeren en laten vaccineren in de beste omstandigheden.”
De vaccinatiestrategie
Onze prioriteit is elke Brusselaar toegang te geven tot een veilig en doeltreffend vaccin. Daartoe neemt België deel aan de gecentraliseerde aankoopprocedure van de Europese Commissie, die aankoopovereenkomsten heeft ondertekend bij verschillende vaccinproducenten. Het totaal aantal vaccindoses zal echter beperkt zijn tijdens de eerste fases van de vaccinatiecampagne en dat zal zo blijven tot de producenten hun productie kunnen optrekken. Bovendien zullen er twee doses van het vaccin worden toegediend per persoon, met een bepaalde wachttijd tussen beide inspuitingen.
De vaccinatiecampagne werd verdeeld in verschillende fases:
Fase 1a:
  • De rusthuizen. Deze fase begon op 28 december. We hebben daar al meer dan 10.000 mensen gevaccineerd en op 18 januari beginnen we er ook met de vaccinatie van het personeel.
  • Op 18 januari begint ook de vaccinatie van het zorgpersoneel in ziekenhuizen, die zal worden uitgevoerd door het personeel zelf en/of door de arbeidsgeneesheer.
  • In februari start de vaccinatie van:
    • het zorgpersoneel van andere collectieve zorginstellingen. Hun vaccinatieprocedure zal sterk lijken op die van de rusthuizen.
    • het personeel in de eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten, tandartsen, enz.). Voor hen zullen de eerste vaccinatiecentra worden geopend.
 
Gevolgd door fase 1b (die zal beginnen in maart, naargelang de levering van vaccins):
  • Mensen ouder dan 65;
  • Mensen tussen de 45 en 65 jaar met een bepaalde comorbiditeit;
  • Mensen met een essentieel beroep.
En uiteindelijk de rest van de bevolking (fase 2).
Het doel? Minstens 70% van de Brusselse bevolking vaccineren, volgens een vastgelegd schema. Daar is een goede reden voor: in combinatie met preventie, diagnose en tests, isolatie van besmette personen, contactopsporing en quarantaine voor contacten, de behandeling van Covid-19-patiënten en sensibilisering en informatie, speelt vaccinatie een cruciale rol. Het helpt levens te redden, de pandemie in te dammen, de gezondheidszorg te vrijwaren en draagt bij aan het herstel van onze economie.
10 vaccinatiecentra verspreid over het Brusselse grondgebied
Vaccinatiecentra zijn medische faciliteiten die tijdelijk worden ingericht om ervoor te zorgen dat de inenting van te vaccineren personen snel en doeltreffend kan gebeuren. In het Brussels Gewest zijn deze centra strategisch verdeeld over het grondgebied om een zo groot mogelijk aantal personen te bereiken. In functie van het aantal bezoekers zal een vaccinatiecentrum de deuren kunnen openen of tijdelijk gesloten kunnen worden om de capaciteit te verhogen of te verlagen.
We gaan volgende centra openen:
Op 1 februari
o   1/Heizel
o   2/ Pacheco – Testcentrum
o   3/ Vorst (Albert) – Testcentrum
o   4/ Schaarbeek – Testcentrum
Op 1 maart:
o   5/ Parlementarium (Elsene)
o   6/ Militair ziekenhuis (Laken)
o   7/ Molenbeek
o   8/ Sint-Pieters-Woluwe
o   9/ Anderlecht
o   10/ Nog nader te bepalen, maar zal zich in het zuidoosten van Brussel bevinden
De centra zullen een eindcapaciteit hebben van 375.000 vaccinaties per maand vanaf maart. We hebben daarvoor 350 VTE’s nodig, waaronder 15 dokters en 75 verpleegkundigen. De DVC en Iriscare zullen een oproep voor vrijwilligers lanceren.
Voor het personeel in de eerstelijnszorg, dat valt onder fase 1a2TER, zullen tegen midden februari 5 vaccinatiecentra de deuren openen. Het grootste bevindt zich in de expositiehallen op de Heizel (in Paleis 1) en heeft een capaciteit van 40.000 vaccinaties per maand. Vier andere vaccinatiecentra zullen openen naast de testcentra in Brussel (Pacheco), Vorst, Molenbeek en Schaarbeek (20.000 vaccinaties per maand). De centra zullen vervolgens toegankelijk worden voor het grote publiek, maar daar zullen voor hen later nog meer vaccinatiecentra bijkomen.
Opslag en beheer van de vaccins
De verschillende vaccins zullen worden opgeslagen in een centrale opslagplaats voor Brussel (de zogenaamde ‘HUB’), met inachtname van de nodige farmaceutische voorschriften. De beheerder van de centrale opslag (de HUB), gelegen aan het Pacheco-centrum, beheert de voorraden en voert leveringen uit aan de vaccinatiecentra op basis van bestellingen die worden doorgegeven door de geneesheer-directeur en/of de operationeel coördinator van het centrum.
Er wordt een specifiek leverpunt bepaald voor elk vaccinatiecentrum. Vanaf het moment waarop het vaccin wordt geleverd aan het vaccinatiecentrum, moet het bewaard worden in een aangepaste koelkast.
 
Over
De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn de Brusselse administratie die verantwoordelijk is voor de preventie en de aanpak van epidemieën en voor het bicommunautair beleid betreffende gezondheidszorg en bijstand aan personen
 
Perscontacten
Kabinet van Minister Alain Maron : Nicholas Elles – nelles@gov.brussels – 0470 936 739
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: Anna 
Mellone – amellone@ccc.brussels – 0474 391 770