Skip to main content

De Brusselse regering heeft kennisgenomen van de beslissing van Brugel om de nieuwe watertarieven van Vivaqua goed te keuren. Rekening houdend met de uitzonderlijke crisissituatie en de door de intercommunale Vivaqua gevraagde tariefverhoging, wil Alain Maron de toegang tot drinkwater voor kwetsbare huishoudens beschermen door het bedrag van de sociale tegemoetkoming vanaf 2023 te verhogen.

Op initiatief van Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, heeft de Brusselse regering op donderdag 16 februari 2023 beslist om het bedrag van de sociale tegemoetkoming te verhogen voor de huishoudens die het genieten (d.w.z. die met het BVT-statuut). De bedoeling is om de prijsstijging voor de 160.000 betrokken huishoudens zoveel mogelijk te beperken.

 

Bijvoorbeeld:

  • Een koppel met twee kinderen ten laste zou zijn sociale tegemoetkoming met 65% zien stijgen,
    van 126 euro per jaar tot 208 euro per jaar.
  • Een huishouden zonder kinderen zou zijn sociale tegemoetkoming met bijna 60% zien toenemen,
    van 66 euro per jaar tot 106 euro per jaar.

 

Ter herinnering: in december 2021 heeft de herziening van de ordonnanties betreffende de watervoorziening in het Brussels Gewest, die op voorstel van Alain Maron werd goedgekeurd, van water een grondrecht gemaakt dankzij nieuwe maatregelen zoals het verbod op afsluiting voor huishoudens en de toekenning van een jaarlijkse sociale tegemoetkoming in de waterprijs voor alle kansarme huishoudens, die de verhoogde tegemoetkoming genieten.

De minister merkt op dat, ondanks de tariefverhoging, de waterprijs in het Brussels Gewest tot de laagste in België zal blijven behoren. Overigens deelt Vivaqua mee dat de intercommunale grote inspanningen zal leveren om haar kosten te drukken om de prijsstijging binnen de perken te houden.

 

Hoewel deze maatregelen noodzakelijk zijn om de intercommunale in staat te stellen een uitzonderlijke crisis door te komen zonder haar levensvatbaarheid in gevaar te brengen, is het volgens Alain Maron van essentieel belang dat de openbare wateractoren – Vivaqua en Hydria – de rationalisering van de sector actief hervatten, om de Brusselse burgers en bedrijven de laagste kostprijs te bieden en tegelijk een investeringscapaciteit te garanderen die het mogelijk maakt om de renovatie van het rioleringsnet voort te zetten, het risico op overstromingen te verminderen, de watervoorzieningscapaciteit op peil te houden in een context waarin perioden van droogte steeds vaker zullen voorkomen, en te voldoen aan de klimaat- en milieudoelstellingen van het Gewest. Alain Maron zal zeer binnenkort de werkzaamheden over dit onderwerp met de twee exploitanten hervatten.

 

“Het is essentieel om de toegang tot kwaliteitswater te garanderen voor iedereen in Brussel: de particulieren, onder wie de meest kansarmen, maar ook de commerciële en non-profitbedrijven. Ik zal in die richting blijven werken zodat water een gemeenschappelijk, beschermd en toegankelijk goed wordt”, besluit Alain Maron, minister van Leefmilieu.