Skip to main content

Minister Alain Maron, bevoegd voor Welzijn, heeft zich er tijdens de Commissie in het Brussels Parlement toe verbonden om rusthuizen inclusiever te maken voor LGBTQIA+-ouderen. Opleiding van personeel, anti-discriminatieclausule, stickers: er zijn/worden concrete acties uitgevoerd.

 

Ouder worden als LGBTQIA+-persoon is soms synoniem met ‘teruggaan in de kast’ en dus onzichtbaar worden. Daarom is die doelgroep soms bang voor rust- en verzorgingstehuizen. LGBTQIA+-ouderen verdienen bijzondere aandacht.

 

De Rainbow Ambassadors – belangenvereniging voor LGBTQIA+-ouderen – hebben een ontmoeting gehad met het kabinet van minister Alain Maron. In hun manifest roepen ze op tot betere zorg voor die groep in rust- en verzorgingstehuizen. Alain Maron heeft dat manifest officieel ondertekend.

 

Minister Maron heeft verschillende concrete acties aangekondigd:

  • Er zal een opleiding over deze thema’s worden opgenomen in het opleidingsaanbod voor rust- en verzorgingstehuizen.
  • Er zal een anti-discriminatieclausule worden opgenomen in het ontwerp van besluit ‘erkenningsnormen van rusthuizen’.
  • De diensten en opdrachten van de Rainbow Ambassadors werden per post aan alle rusthuizen meegedeeld. Een tentoonstelling is voor hen beschikbaar.
  • Er zal ook een ‘LGBTQIA+ friendly’-sticker worden verstuurd. Die kunnen ze ophangen in hun lokalen om hun steun te tonen.

 

Die acties beantwoorden aan de eisen van de vereniging en helpen zo het Brussels actieplan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 en het hoofdstuk over rust- en verzorgingstehuizen vooruit.

 

Alain Maron, minister van Welzijn: “Waardig ouder worden in Brussel is een recht voor iedereen, en dus ook voor LGBTQIA+-personen. Die ouderen verdienen bijzondere aandacht, hun inclusie in rusthuizen is een prioriteit. Daarom hebben we de eisen van de vereniging geïntegreerd. Rust- en verzorgingstehuizen zijn ook ‘safe spaces’!”