Skip to main content

Op voorstel van de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron en de minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt heeft de Brusselse regering in eerste lezing de herziening goedgekeurd van de Brussel’Air-premie, die de Brusselaars stimuleert om de wagen te laten staan en te kiezen voor meer duurzame mobiliteit. Het budget voor deze premie werd aanzienlijk verhoogd: drie keer zoveel Brusselaars zullen er nu van kunnen genieten. De Brussel’Air-premie wordt aldus een echte hefboom voor verandering en de modal shift.

De Brussel’Air-premie kende de voorbije jaren een groeiend succes: het aantal aanvragen is tussen 2016 en 2019 meer dan verdubbeld. De premie biedt momenteel echter slechts twee alternatieven voor de privéwagen – het openbaar vervoer of de fiets, eventueel aangevuld met deelauto’s – terwijl het aantal beschikbare mobiliteitsoplossingen (deelauto’s, fietsen of scooters, enz.) in Brussel sinds de lancering in 2006 een ware explosie kende. Een hervorming dringt zich dus op.

De nieuwe Brussel’Air-premie blijft beschikbaar voor alle Brusselaars die gedurende minstens een jaar hun wagen aan de kant laten staan. Ze krijgen gedurende twee jaar een echt mobiliteitsbudget (500 à 900 euro). Met dit budget kunnen zij in alle vrijheid kiezen uit een reeks mobiliteitsdiensten (openbaar vervoer, taxi’s, autodelen, fietsen, scooters, enz.) om de mobiliteitsoplossing te vinden die het best aan hun behoeften beantwoordt.

Een ander belangrijk nieuw kenmerk is dat het toegekende bedrag zal worden bepaald in functie van het inkomen en de status van de begunstigde. Personen die aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart voldoen, krijgen dus automatisch de hoogste premie. Het is namelijk belangrijk dat deze premie tegemoet komt aan de behoeften van de meest kwetsbare gebruikers, die het om uiteenlopende redenen moeilijker hebben om een modal shift te maken.

Om de overstap naar deze nieuwe vervoermiddelen te vergemakkelijken, zal Leefmilieu Brussel een “Mobility Coach” in het leven roepen om de Brusselaars gratis in de praktijk te begeleiden bij hun ontdekking van de verschillende mobiliteitsopties. Een dergelijke begeleiding is belangrijk omdat nieuwe vervoerswijzen gepaard gaan met het veranderen van vaak jarenlange vastgeroeste gewoonten.

Ten slotte zal de procedure met het oog op de premie worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De regering wenst dat geïnteresseerde Brusselaars die geen toegang hebben tot het internet goed begeleid worden. Deze digitalisering zal het ook mogelijk maken de toekenningsvoorwaarden van de premie, met name de verplichting om een voertuig gedurende één jaar niet opnieuw te in te schrijven, beter te controleren.

Het ontwerpbesluit, dat in eerste lezing is aangenomen, zal nu voor advies worden voorgelegd aan de adviesraden, en vervolgens aan de Raad van State, zodat het in de tweede helft van 2021 in werking kan treden.

Voor Alain Maron, minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Met deze herziening van de Brussel’Air-premie willen we een echte modal-shiftpremie creëren die rekening houdt met de uiteenlopende situaties en behoeften van de Brusselaars. Daartoe zijn het budget en de alternatieven van de premie aanzienlijk uitgebreid zodat ze in de komende jaren een hefboom kan worden voor de ecologische en solidaire transitie van Brussel. De Brussel’Air-premie zal de Brusselaars, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, dus helpen nieuwe verplaatsingsgewoonten te ontwikkelen. Dit zal bijdragen tot een verbetering van de luchtkwaliteit, de gezondheid en het leefklimaat in onze stad”.

Voor de minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt: “De alternatieven voor de personenwagen in Brussel zijn eindeloos maar de toegang ertoe gaat niet voor iedereen van een leien dakje. De nieuwe Brussel’Air-premie zal fungeren als een echt mobiliteitsbudget dat toegang geeft tot een ruime waaier aan oplossingen, gaande van elektrische deelauto’s en free-floating systemen tot een gedeelde fiets maar ook er zijn ook de taxi’s en de vier openbaarvervoersmaatschappijen. Iedereen zal in alle vrijheid kunnen experimenteren met nieuwe verplaatsingsoplossingen. Door ervoor te kiezen de laagste inkomens en mensen met een beperkte mobiliteit extra te steunen bij hun keuze voor duurzame mobiliteit, toont deze premie aan dat milieuvriendelijke oplossingen en solidariteit hand in hand gaan.”

Meer informatie?

Voor Alain MARON, minister van Klimaattransitie en Leefmilieu:
Nicolas Roelens, 0485 89 83 95

Voor Elke VAN DEN BRANDT, minister van Mobiliteit:
Pieterjan Desmet, woordvoerder, 0471 51 34 35