Skip to main content

Op initiatief van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering op donderdag 17 november voorgesteld om de indexering van de handelshuurprijzen tijdelijk te beperken. Dat voorstel maakt deel uit van de steunmaatregelen voor ondernemingen die door de energiecrisis zijn getroffen.

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne heeft de gezondheidsindex een uitzonderlijke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor de inflatie en dus ook de huurprijsverhoging in oktober 2022 opliepen tot 12,27%. Die abnormale indexering van de huurprijzen treft de Brusselse handelshuurders en zal hen blijven treffen als er niets wordt gedaan. Bloemisten, slagers, juweliers, horecazaken, enz. worden dubbel benadeeld door de stijging van de energiekosten: ten eerste via hun energiefacturen en ten tweede door de indexering van hun huurprijzen die volgt op de gezondheidsindex, die rechtstreeks wordt beïnvloed door de stijging van de energiekosten.

Vandaar het belang van de invoering van een maatregel om de indexering van de handelshuurprijzen te beperken, naast de verschillende andere beschermende maatregelen van het Gewest. Het doel is om zuurstof te bieden aan handelaars in moeilijkheden door in te grijpen in de vaste kosten, waarvan de huur een belangrijk onderdeel is. De maatregel moet dus de druk op hun liquide middelen verlichten en tal van banen beschermen.

Aangezien het EPB-certificaat nog niet van toepassing is op de gehele tertiaire sector, was het niet mogelijk om het voorgestelde stelsel te modelleren naar het stelsel dat onlangs van kracht is geworden voor woninghuurovereenkomsten.

Het mechanisme maakt het mogelijk om de indexering van de handelshuurprijzen gedurende één jaar te beperken. De voorgestelde index voor de berekening van het deel van de inflatie dat zich vanaf juni 2021 (het begin van de snelle stijging van de energieprijzen) voordoet, is de consumptieprijsindex zonder de energiecomponenten (elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen). Die index is minder snel gestegen dan de gezondheidsindex en beperkt dus de stijging van de handelshuurprijzen tot een redelijker niveau. Op basis van de huidige gegevens zal dat leiden tot een indexering die met ongeveer de helft wordt verminderd. Om een idee te geven: als het mechanisme al in november van kracht was, zou de indexering van de handelshuurprijzen beperkt blijven tot ongeveer 5,5%.

Gezien de urgentie van de situatie wordt voorgesteld dat de ordonnantie door de parlementaire meerderheid wordt ingediend in de vorm van een voorstel van ordonnantie, zoals is gebeurd voor de ordonnantie van 13 oktober 2022 betreffende de woninghuurovereenkomsten.

“Door de indexering van de handelshuurprijzen tot een redelijk niveau te beperken, houdt de Brusselse regering rekening met de moeilijkheden van kleine handelaars in de context van de energiecrisis, zonder de verhuurders in moeilijkheden te brengen. Die maatregel is bedoeld om de druk op de liquide middelen van een hele reeks huurders te verminderen en uiteindelijk veel banen te beschermen”, verklaart Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie.