Skip to main content

Helaas zullen veel Brusselse huishoudens waarschijnlijk te maken krijgen met een daling van hun inkomen als gevolg van de COVID-19-crisis. In deze moeilijke context kunnen de energierekeningen te zwaar worden. Daarom gaan we, naast het algemene verbod op alle water-, gas- en elektriciteitsafsluitingen tot en met 30 juni, de sociale bescherming van de Brusselaars die het meest aan de crisis zijn blootgesteld, verruimen“, zegt Alain Maron, Brussels minister van Energie, die vandaag in het Parlement is ondervraagd over deze kwestie.

Na overleg met de Brusselse energieactoren stelt Alain Maron deze donderdag verschillende maatregelen voor aan de Brusselse regering. Het gaat om:

  • een verzoek tot verruiming van de toegang tot het federale sociale tarief, het meest geschikte instrument;
  • de versterking door de Brusselse regering van de toegang tot het statuut van beschermde afnemer, waardoor de toegang tot het sociale tarief automatisch wordt opengesteld voor huishoudens waarvan het inkomen is gedaald en die moeite hebben om hun energierekening te betalen.
  1. Verruiming van de toegang tot het federale sociale tarief

Het federale sociale tarief is volgens de sociale eerstelijnsactoren het meest geschikte instrument om gezinnen met inkomensverlies te ondersteunen in hun toegang tot energie. Het sociale tarief maakt het mogelijk om toegang te hebben tot het laagste tarief op de markt van de elektriciteits- en aardgasleveranciers en tegelijk bij zijn commerciële leverancier te blijven. De automatische toegang tot het sociale tarief vermijdt het mechanisme van het niet-gebruik van rechten.

Op donderdag 16 april 2020 hebben de Waalse minister van Energie, Philippe Henry, en de Brusselse minister van Energie, Alain Maron, samen een brief naar de federale minister van Energie, Marie-Christine Marghem, gestuurd met het verzoek de toekenningscriteria van het sociale tarief snel uit te breiden met inkomenscriteria.

  1. Uitbreiding van de toegang tot het sociale tarief via het Brusselse statuut van beschermde afnemer 

Alain Maron stelt, in overleg met de Brusselse actoren van de energiesector, aan de regering voor om niet te wachten op het antwoord van de federale regering en de toegang tot het statuut van beschermde afnemer te verruimen voor huishoudens waarvan het inkomen is gedaald als gevolg van de gezondheidscrisis.  Het betreft:

  • huishoudens die tijdelijke werkloosheid genieten op basis van een door de RVA afgegeven bewijs van tijdelijke werkloosheid, en de ingebrekestelling van de energieleverancier;
  • zelfstandigen die de vergoeding voor de stillegging van hun activiteit genieten via het overbruggingsrecht, en op grond van de ingebrekestelling van de energieleverancier.

Het statuut van beschermde afnemer maakt het mogelijk om het contract van de afnemer bij zijn commerciële leverancier tijdelijk op te schorten, terwijl de continuïteit van de levering tegen het sociale tarief door de noodleverancier (Sibelga) wordt gegarandeerd en een procedure wordt opgestart om de opgebouwde schuld via een betalingsplan af te lossen. De beschermde afnemers genieten automatisch het sociale tarief, dat lager is dan wat de commerciële leveranciers aanbieden. Het statuut van beschermde afnemer vergemakkelijkt dus de terugbetaling van schulden die bij commerciële leveranciers zijn opgebouwd en helpt dus een overmatige schuldenlast tegen te gaan.

Brugel, de Brusselse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt, zal de procedures om het statuut van beschermde afnemer te kunnen genieten, flexibeler en eenvoudiger maken.

Huishoudens die niet tot de twee bovenstaande categorieën behoren, maar die als gevolg van de crisis een aanzienlijk inkomensverlies lijden en die hun energierekeningen niet kunnen betalen, kunnen het statuut verkrijgen via een sociaal onderzoek van het OCMW.

Deze crisis mag de toegang van de Brusselaars tot energie niet in gevaar brengen en de situaties waarin sprake is van energieschulden niet doen toenemen“, besluit Alain Maron.

Deze bepalingen worden uitvoerig toegelicht in het bijgevoegde document.

Meer info?
Pascal Devos
0478/34.23.77