Skip to main content

Om voertuigen met een verbrandingsmotor geleidelijk af te schaffen, heeft de Brusselse regering zich tot doel gesteld om tegen 2035 22.000 laadpunten voor elektrische voertuigen toegankelijk te maken voor het publiek. Na de goedkeuring van een duidelijk wetgevingskader voor de uitrol van een dergelijk netwerk zijn onlangs op initiatief van Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, nieuwe maatregelen genomen om die uitrol te versnellen. Een website met een schat aan relevante informatie is zojuist gelanceerd, terwijl de winnaars van een projectoproep ter ondersteuning van de installatie van laadpalen bekend zijn gemaakt.

In Brussel zal de uitfasering van voertuigen met een verbrandingsmotor aanzienlijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Volgens een recente studie van Leefmilieu Brussel moet het dankzij die uitfasering mogelijk zijn om elk jaar 110 vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging te voorkomen en de CO2-uitstoot door vervoer met 75% te verminderen tegen 2030. Daartoe moeten echter alternatieven voor de personenauto worden aangemoedigd, maar moet ook een netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen worden uitgerold. In dat verband heeft het Brussels Gewest zich tot doel gesteld om tegen 2035 over 22.000 publiek toegankelijke laadpunten te beschikken.

Dat netwerk groeit snel: van 400 laadpunten in 2020 is het nu uitgegroeid tot meer dan 2.000 publiek toegankelijke laadpunten, een vooruitgang die steeds sneller gaat! Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Sibelga en Brugel werken namelijk samen aan een groot aantal maatregelen om die uitrol te versnellen.

Wat de openbare weg betreft, is dit jaar bijvoorbeeld een overheidsopdracht gegund aan EnergyDrive om in 2022 500 laadpunten voor elektrische voertuigen te installeren in de straten van Brussel. Daardoor zal elke Brusselaar binnen 250 meter van zijn woning over een laadoplossing beschikken. Volgend jaar zal Sibelga een nieuwe overheidsopdracht lanceren die het mogelijk zal maken om dat netwerk te versterken en een laadoplossing aan te bieden binnen 150 meter van elke inwoner, en tegelijkertijd het netwerk op de openbare weg uit te breiden waar dat nodig is.

Tegelijkertijd werden nieuwe maatregelen aangekondigd op initiatief van minister van Leefmilieu Alain Maron. Na een uitgebreide raadpleging van de belanghebbenden is de Brusselse uitrolstrategie, ‘electrify.brussels’ genaamd, namelijk verfijnd en wordt die momenteel uitgevoerd. Zo is er een gewestelijke website opgezet die het gemakkelijk maakt om de al in gebruik zijnde locaties te vinden, en die ook het proces van de installatie van laadpunten thuis of in uw bedrijf vergemakkelijkt. Ook werden de winnaars van een projectoproep voor de elektrificatie van het vervoer bekendgemaakt: zo ondersteunt het Gewest concreet de uitrol van supersnelle laadpunten in Brussel en de laadinfrastructuur voor de logistieke en taxisector.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie: “De uitrol van een netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen is van cruciaal belang voor de transitie naar een minder vervuilend wagenpark. Dankzij electrify.brussels zorgen we ervoor dat de Brusselaars altijd een laadoplossing in hun buurt zullen vinden. De vandaag onthulde nieuwe maatregelen zijn belangrijk: terwijl de gewestelijke website een antwoord biedt op de vele vragen van de Brusselse actoren die betrokken zijn bij de elektrificatie van het vervoer, zal de installatie van nieuwe supersnelle laadpunten het ook mogelijk maken om de oplossingen die aan automobilisten worden geboden om hun voertuig op te laden, te vervolledigen.”

“Wij wensen die transitie naar een duurzamere mobiliteit in Brussel ten volle te begeleiden in samenwerking met de kabinetten van de ministers Alain Maron en Elke Van den Brandt, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en tot slot EnergyDrive. In de komende maanden, zullen er maar liefst 1400 laadpalen bij de 1200 reeds geïnstalleerde laadpalen bijkomen op heel het grondgebied van Brussel. Een vijftigtal daarvan komen terecht op verlichtingspalen. Daardoor vindt elke Brusselaar een laadpaal binnen een straal van 150 meter rond zijn woning. Dat was tot nu toe 250 meter. Want, samen zetten wij ons in opdat alle Brusselse klanten zo snel mogelijk beschikken over laadpalen in de buurt van hun woning”, verklaart Inne Mertens, algemeen directeur van Sibelga, tevreden.

Damien Sury, expert duurzame mobiliteit bij Leefmilieu Brussel: “De nieuwe website electrify.brussels is het referentieplatform voor dagelijkse gebruikers van laadpalen, maar ook voor wie elektrisch wil gaan rijden en de bestaande infrastructuur in de buurt van zijn woning en de plaatsen waar hij vaak komt, wil bekijken. Via een interactieve kaart is het mogelijk om de laadpalen lokaliseren en een realtimeteller toont het aantal bestaande laadpunten in het Brussels Gewest. De site bevat ook informatie over het gebruik van de laadpalen en een handleiding voor de installatie ervan.”

Maarten Michielssens, Group CEO van EnergyVision: “EnergyDrive is opgericht door EnergyVision om een antwoord te bieden op de elektrische en mobiliteitsuitdagingen van morgen. Want ja, hernieuwbare energie en elektrisch rijden gaan hier hand in hand. Het bewijs leveren we met Chargyclick: terwijl in de hele wereld elektriciteitsprijzen de hoogte in gaan, kunnen wij zeer scherpe tarieven aanbieden, op basis van 100% groene en 100% Brusselse energie. We leiden de stroom van onze zonne-installaties af naar de laadpalen die op straat staan. Het maakt ons veel gelukkiger om mensen te kunnen voorzien van betaalbaar laden, dan overwinsten te genereren op de kap van de maatschappij.”