Skip to main content

De Brusselse regering keurde op donderdag 9 december de selectie van de verenigingen goed die laureaat zijn van de projectoproep voor verenigingen ‘Good Food’. Er zijn negen projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 324.450 euro. Zorg dragen voor de gezondheid, het milieu en de sociale cohesie met kwaliteitsvolle voeding die toegankelijk is voor iedereen, dat zijn de hoofddoelstellingen van de Good Food-strategie.

‘Good Food’ is de Brusselse strategie voor een duurzame transitie van het Brusselse voedingssysteem. De strategie werd in 2016 gelanceerd door Leefmilieu Brussel en ze wordt op dit moment in samenwerking met alle Brusselse voedingsactoren ontwikkeld en bijgewerkt. De versie 2.0 van de Good Food-strategie zou tegen de zomer van 2022 klaar moeten zijn.

Vooruitlopend op een van de nieuwe oriënteringen van Good Food 2.0 wilde Alain Maron, minister van Klimaattransitie, Welzijn en Gezondheid, dat de editie 2021 van de projectoproep zich zou toespitsen op projecten die erop gericht zijn duurzame en kwaliteitsvolle voeding toegankelijk te maken voor alle doelgroepen.

Er werden projecten geselecteerd van negen verenigingen die goed zijn voor een totaalbedrag van 324.450 euro. De projecten worden gedragen door de vzw’s KOM à la Maison, Petites Cantines Bruxelles, As Bean vzw, Jetse Voedselhulp, Le Pain Levé, Forest Quartiers Santé, Réseau Santé Diabète Bruxelles, Les Capucines, Adra Local Solidarity.

De projecten hebben betrekking op:

 • De oprichting van participatieve restaurants die werken met een vrije bijdrage waar burgers maaltijden tegen een vrije bijdrage klaarmaken en delen;
 • De oprichting van buurtkantines en buurtkeukens waar gezelligheid rond duurzame voeding wordt gecreëerd;
 • De bewustmaking van studenten van de uitdagingen op vlak van duurzame voeding;
 • Het experimenteren met een model van gedifferentieerde prijzen op schaal van een buurtwinkel;
 • Het geven van een tweede leven aan voeding voor de verwerking en wederverkoop in een sociale kruidenierswinkel;

Alain Maron, Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Welzijn en Gezondheid: “Wat we eten, de manier waarop we eten, heeft een directe invloed op onze gezondheid, het milieu, de economie en ons samenleven. Duurzame kwaliteitsvoeding moet geen luxe zijn, maar een recht dat voor elke Brusselaar toegankelijk is. Uit de reacties van verenigingen en burgers op deze projectoproep blijkt hoezeer de Brusselaars bereid zijn om samen met de overheid collectief bij te dragen aan de concrete verwezenlijking van dit recht. Met Good Food 2.0 wil ik de gewestelijke actie in dat verband verder versterken.”

 

Beschrijving van de laureaten van de projectoproep voor verenigingen – 2021

 • KOM à la Maison: KOM à la Maison is het eerste participatieve restaurant dat met vrije bijdragen werkt in België. Daar bereiden en delen buurtbewoners en anderen samen gezellige, gezonde, duurzame en betaalbare maaltijden. Toegankelijkheid is een van de pijlers van dit project en het is de bedoeling om het project in het Brussels Gewest uit te rollen.
 • LES PETITES CANTINES BRUXELLES, een project voor het oprichten van participatieve buurtkantines waar de buurtbewoners samenkomen om te koken en/of te eten, om gezellige momenten te delen rond duurzame voeding op basis van eenvoudige recepten. Het doel is om de deelnemers terug zin te doen krijgen in gezonde en lokale voeding, de banden tussen buurtbewoners op te bouwen en te strijden tegen sociaal isolement. Het doel is om over een periode van vijf jaar vijf kantines op te richten in verschillende Brusselse wijken.
 • AS BEAN vzw: Het project bestaat erin om de duurzame kantine “La Turbean” uit te bouwen tot een echte bron van duurzame voeding voor studenten van de ULB. Daarvoor willen ze hun culturele, educatieve en verenigende activiteiten versterken om de voedingsproblematiek een centrale plaats te geven in het universitaire debat.
 • LE PAIN LEVÉ: De versterking van de solidaire mechanismen voor een grotere toegankelijkheid tot zuurdesembrood in de noordwijken. Dankzij dit project kan het model van gedifferentieerde prijzen getest worden op schaal van een buurtwinkel. Het project wil de meest kwetsbare groepen bereiken om de doelstellingen inzake toegankelijkheid en, meer in het algemeen, de Good Food-doelstellingen (met name de strijd tegen voedselverspilling) te bereiken.
 • Steun voor de ontwikkeling van buurtkeukengroepen;
 • JETSE VOEDSELHULP VZW: Buurtkeuken bij Caba Jette: gemakkelijkere toegang tot duurzame en kwaliteitsvolle voeding voor een kwetsbaar publiek
 • FOREST QUARTIER SANTÉ VZW: Oprichting van een collectieve burgerkeuken
 • RÉSEAU SANTÉ DIABÈTE-BRUXELLES vzw: oprichting van een buurtkeuken in de Marollen.
 • LES CAPUCINES – LA TRANSFORMERIE: Pilootproject voor de ontwikkeling van een verwerkingsinitiatief op schaal van een sociale kruidenierswinkel. Onverkochte voeding wordt verwerkt en een buurtnetwerk wordt uitgebouwd.
 • ADRA LOCAL SOLIDARITY: The Social Food Truck – een project om een sociale en solidaire foodtruck in te voeren om kwetsbare groepen te bereiken (daklozen, migranten, kwetsbare studenten, enz.) en hen toegang te geven tot voedzame, gezonde en kwaliteitsvolle voeding via een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde aanpak.