Skip to main content

De toekomst van het Maximiliaanpark en de omliggende wijk zijn van essentieel belang voor de Stad Brussel en het Gewest. Bijna 25 miljoen euro zullen erin worden geïnvesteerd in het kader van het Stadsvernieuwingscontract Maximiliaan-Vergote. Een renovatie- en investeringsplan met een duidelijk doel: de bewoners van de Noordwijk een stukje stad bieden waar ontspanningsruimtes, natuur en autoluwe zones de norm worden. Dit voorontwerp is nu goedgekeurd door het College van de Stad Brussel en het Brussels Gewest. Het is dus de laatste rechte lijn voordat de bouwvergunning wordt ingediend!

Het project Max-sur-Zenne voorziet de renovatie van het Maximiliaanpark met als nieuwe ruggengraat de Zenne die 650 meter lang bovengronds zichtbaar zal zijn. Langs de waterloop zal de oorspronkelijke sluis behouden worden en omgevormd worden tot een wandeling die zal gaan van de huidige Boerderij van het Maximiliaanpark tot aan het Vergotedok. Naast een toename van groene ruimtes en biodiversiteit, zullen sport- en recreatievoorzieningen worden verhoogd en gediversifieerd om te voldoen aan de noden van een breder publiek, met bijzondere aandacht voor jonge vrouwen, ouderen en voor ieders veiligheid. De huidige Boerderij van het Maximiliaanpark zal worden verplaatst in de buurt van de woningen van de Lakense Haard om de sokkel onder de esplanade te activeren en om zich nog meer te openen naar de wijk toe.

Dit project, geleid door Leefmilieu Brussel in nauwe samenwerking met de Stad Brussel en Brussel Mobiliteit, werd mogelijk gemaakt door een participatief proces: enkele honderden mensen werden ondervraagd in de straten van de Noordwijk, zodat Max-sur-Zenne hun noden correct beantwoordt en hun ambities voor deze wijk duidelijk vertolkt. Ambities die de Stad Brussel ook heeft ​​voor de Helihaven-Antwerpenzone, die zelf beschikt over een eigen Duurzame Wijkcontract.

De Burgemeester van de Stad Brussel, Philippe Close, vertelt:

“Als onderdeel van het globale herinrichtingsplan voor de Noordwijk en met inspraak van de bewoners, willen we deze wijk opnemen in onze visie van de stad op 10 minuten: dat wil zeggen onze bewoners voorzien van groene ruimtes, jeugdcentra , nieuwe woningen, openbaar vervoer, sportcentra, kinderdagverblijven en scholen. Dit is een van de grootste herinrichtingsprojecten in de stad en we willen het graag hand in hand uitvoeren met de deelname van bewoners als onderdeel van het wijkcontract dat ons verbindt.”

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu: “Dit project sluit volledig aan bij de initiatieven van de Brusselse regering om de natuur, en in het bijzonder onze rivier, de Zenne, haar rechtmatige plaats terug te geven. De ambitie is om natuur en stad met elkaar te verzoenen, de gevolgen van de klimaatverandering – hittegolven, overstromingen, achteruitgang van de biodiversiteit – het hoofd te bieden, en de gezondheid en het welzijn van de Brusselaars te bevorderen. De COVID-19-crisis heeft de vitale rol die parken en groene ruimten spelen in onze stad nog eens benadrukt, voor alle doelgroepen, jong en oud, mannen en vrouwen, inwoners en bezoekers, … ”.