Skip to main content

Op woensdag 27 oktober heeft Alain MARON, Brussels minister van Leefmilieu, een bezoek gebracht aan het Kattenbergpark in Laken, voor de inhuldiging van deze ‘nieuwe’ groene ruimte, nadat ze meer dan 35 jaar gesloten was geweest. Met dit park, bijgenaamd ‘Klein-Zwitserland’ gezien de bosrijke zone op steile hellingen, komt er voor de hele Brusselse bevolking 4 hectare groen bij.

Het behoud van de natuur en de aanleg van nieuwe groene ruimten, in het bijzonder in de dichtbevolkte gebieden van Brussel, is een van de prioriteiten voor deze legislatuur van de Brusselse regering.

Groene ruimten zijn essentieel voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook om onze stad beter bestand te maken tegenover de klimaatopwarming, door warmte te verminderen, CO2 te absorberen, enz. Bomen zijn bijvoorbeeld heuse natuurlijke klimaatregelaars. Afhankelijk van de soort en het aantal kunnen ze de lucht tot 8°C afkoelen.  Ze kunnen ook zorgen voor minder verontreinigende stoffen. Groene ruimten hebben dus ook een indirecte invloed op onze gezondheid, door onze blootstelling aan luchtverontreiniging, lawaai en omgevingstemperatuur te verminderen.

Het is dus van essentieel belang om in Brussel nieuwe groene ruimten aan te leggen of te renoveren. Een groene ruimte inrichten betekent dus de voorwaarden scheppen waarin fauna en flora zich kunnen ontwikkelen. Maar het betekent ook een positieve wisselwerking creëren waarbij mensen de behoeften van de natuur respecteren in ruil voor wat de natuur aan de stad biedt, bijvoorbeeld warmtereductie, CO2-absorptie, groene ruimten om te ontspannen enz.

Het Kattenbergpark is daar een uitstekend voorbeeld van. De renovatiewerken van dit park begonnen in januari 2019 en werden deze maand voltooid. De doelstellingen van de renovatie waren de volgende:

  • Dit gebied opnieuw verbinden met het netwerk van paden in het grotere geheel van het park van Laken, om het wandelaanbod te verruimen.
  • Het beboste heuvelkarakter herstellen en in stand houden, door erosie van de hellingen tegen te gaan, het bosbestand op lange termijn te stabiliseren en de bodemvegetatie te vernieuwen.
  • De overblijfselen van oude ontwikkelingen en bepaalde historische elementen (de paden van Pechère, rotspartijen en bassins) onder de aandacht brengen.
  • De biodiversiteit bevorderen.

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu: “Het doet mij veel plezier dat dit park na meer dan 35 jaar eindelijk weer open kan. Dit project is het resultaat van een zeer goede samenwerking tussen Leefmilieu Brussel en Urban. Ons doel is eenvoudig: Brussel nog groener maken. Dat is van vitaal belang: voor onze gezondheid, voor het behoud van de biodiversiteit en om onze stad beter bestand te maken tegen de klimaatverandering.”

Ook in het Brussels Gewest wemelt het van de nieuwe projecten om Brussel groener te maken.

Afgelopen donderdag 21 oktober heeft de Brusselse regering haar goedkeuring gehecht aan de overname door Leefmilieu Brussel van een braakliggend terrein gelegen aan de Zuenstraat in Anderlecht, met het oog op de ontwikkeling van de Groene Promenade voor voetgangers en een parkproject gericht op stadslandbouw (collectieve groentetuin, boomgaard, weiland, enz.). Dit project, ZUUN genaamd, sluit aan bij de doelstellingen inzake goede voeding en sociale cohesie van de Brusselse regering. Uiteraard zal het project zo worden opgezet dat de biodiversiteit van het terrein, dat ideaal gelegen is tussen waterpartijen, bossen en zogenaamde “open” gebieden, wordt beschermd en ontwikkeld.

Het besluit van de regering is een van de eerste stappen in het ZUUN-project: het uiteindelijke doel is het park in 2024 te openen.