Skip to main content

De Brusselse regering heeft op donderdag 28 oktober, op initiatief van Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Klimaattransitie, het RENOLAB-reglement goedgekeurd. De RENOLAB-projectoproep heeft tot doel voorbeeldoplossingen op het vlak van duurzame en circulaire renovatie van het Brusselse gebouwenbestand te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden. Het is een van de sleutelprojecten van de Renolution-alliantie die alle beleidsinstrumenten mobiliseert (financiering, begeleiding, regelgeving, innovatie, enz.) en zich richt tot zowel publieke partners als privéactoren die bij renovatie betrokken zijn (bouw, vastgoed, financiering, opleiding, enz.).

RENOLAB is het laboratorium voor renovatie dat innovatieve oplossingen wil ontwikkelen vanuit de praktijk, om renovatie te versnellen of belemmeringen voor renovatie weg te nemen. RENOLAB moet aldus bijdragen aan het identificeren en testen van goede praktijken voor de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen, en die vervolgens op grote schaal toepassen. De geteste oplossingen moeten ook de haalbaarheid van Renolution aantonen en aanzetten tot de evolutie van de regelgeving en normen.

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Klimaattransitie: “Dit RENOLAB-project is beslist bedoeld om alle sectoren die verband houden met de renovatie van gebouwen te stimuleren en het renovatieaanbod te verbeteren. Wij voorzien in financiële steun voor actoren die aan onze doelstellingen bijdragen door voorbeeldprojecten of -praktijken op het gebied van duurzame renovatie voor te stellen en bieden hun technische begeleiding”.

Concreet zijn er twee projectoproepen geopend, die tot het einde van de legislatuur regelmatig herhaald zullen worden: RENOLAB.ID wil proefprojecten en experimenten ondersteunen die bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen voor de duurzame renovatie van het Brusselse gebouwenbestand door bijvoorbeeld gegroepeerde renovaties/renovaties per wijk, innovatieve financiering, begeleidingsinstrumenten, enz. voor te stellen. De tweede projectoproep, RENOLAB.B, biedt ondersteuning bij het ontwerp en de uitvoering van innovatieve circulaire renovatieprojecten van residentiële of tertiaire gebouwen. Deze projectoproepen hebben betrekking op alle renovatiefasen en op verschillende types actoren (begeleiding, financiering, ontwerp, bouw, projectbeheer, enz.).

Wat RENOLAB.B betreft, zullen de winnaars financiële steun per project krijgen, maar ook geïndividualiseerde begeleiding van Leefmilieu Brussel. De subsidie bedraagt tussen 10.000 en 15.000 euro ter ondersteuning van ontwerpdossiers, en tussen 125 en 150 euro/m² voor de uitvoering van concrete projecten. De projecten kunnen vernieuwend zijn op het gebied van circulair ontwerp en gebruik van duurzame materialen, prestaties, mobiliteit en toegankelijkheid, water, biodiversiteit en ecosysteem, enz.

Er zullen gezamenlijke uitwisselingsworkshops worden georganiseerd om feedback te verzamelen en die te delen met alle actoren van de Renolution-alliantie. Bovendien zullen kandidaturen het hele jaar door kunnen worden ingediend en zal er hulp beschikbaar zijn om het aanvraagdossier samen te stellen.

Tot slot, Alain Maron: RENOLAB wil kwaliteitsvolle renovatieoperaties ondersteunen en bevorderen door de haalbaarheid van de duurzame en circulaire renovatie van Brusselse gebouwen aan te tonen en de navolging van deze voorbeelden aan te moedigen. De Renolution zet dus haar weg voort en versnelt!”