Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering een ontwerp van besluit in eerste lezing goedgekeurd betreffende de oprichting van een Garantiefonds voor de evenementensector, zodat organisatoren van evenementen gedekt kunnen zijn tegen financieel verlies door annulering, uitstel of capaciteitsbeperking vanwege gezondheidsredenen. Voor dat Garantiefonds is een budget van 12,5 miljoen euro voorzien. Het Fonds zou begin januari 2022 in werking moeten treden na het advies van Brupartners en de Raad van State en de kennisgeving aan de Europese Commissie.

 

De evenementensector blijft bijzonder hard getroffen door de COVID-19-crisis. Tijdens de verschillende besprekingen met vertegenwoordigers van de sector werden verschillende belemmeringen voor een optimale herstart van evenementen vastgesteld. Zo is er bijvoorbeeld de angst voor financiële verliezen als gevolg van de annulering van een evenement of het feit dat geen enkele verzekeraar de risico’s die aan COVID-19 verbonden zijn, dekt.

 

De oprichting van dit Garantiefonds is dus noodzakelijk voor de betrokken sectoren om een zo vlot mogelijk herstel te bevorderen.

 

Concreet zal dit Garantiefonds toegankelijk zijn voor elke Brusselse onderneming die een evenement organiseert dat op het Brusselse grondgebied plaatsvindt. Het evenement moet tijdelijk van aard zijn, toegankelijk zijn voor het publiek mits betaling en verband houden met kunst, amusement of vrije tijd (met inbegrip van beurzen en congressen).

 

  • Wat betreft geannuleerde evenementen zal het Fonds niet-terugvorderbare en niet-annuleerbare uitgaven van het evenement dekken tot een maximum van 30% van het totale budget van het evenement;
  • Wat betreft uitgestelde evenementen zal het Fonds 90% van de uitgaven dekken die niet uitgesteld kunnen worden;
  • Wat betreft evenementen met een gedwongen capaciteitsbeperking zal het Fonds 100% van de terugbetalingen van tickets in verband met de capaciteitsbeperking dekken.

Voor elk van deze situaties zal het maximumbedrag van de garantie 150.000 euro bedragen, met een maximum van 750.000 euro per onderneming indien meerdere evenementen van dezelfde onderneming door het Garantiefonds moeten worden gedekt.

Kandidaatstellingsdossiers zullen vanaf 3 januari 2022 kunnen worden ingediend bij de nv ST’ART, waaraan het Brussels Gewest het beheer van het Garantiefonds heeft toevertrouwd.

 

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Ondernemingen in de culturele en evenementensector keken erg uit naar de oprichting van dit Garantiefonds. Het is een belangrijke maatregel die hen in staat moet stellen om, ondanks de onzekerheden, met een gerust gemoed herop te starten. Na vele moeilijke maanden is het de hoogste tijd om positiever naar de toekomst te kijken van een sector die zo belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van ons Gewest.”