Skip to main content

Op vrijdag 9 september heeft Leefmilieu Brussel het project voor de heraanleg en uitbreiding van het Duivenmelkerspark, de ‘patch’, in Anderlecht aan de bewoners voorgesteld. Dat terrein, met een totale oppervlakte van 30.000 m², ligt langs het kanaal en bestaat momenteel uit een lappendeken van moestuinen, deels vervallen sportinfrastructuren en verlaten terreinen. Op initiatief van de Brusselse minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, zal binnenkort een nieuwe groene ruimte worden aangelegd rond twee belangrijke activiteiten – spelen en telen.

Sinds 2019 staan er een tiental nieuwe groene ruimten in de steigers. De natuur verankeren in de hele stad is een van de prioriteiten van de Brusselse regering om de levenskwaliteit te verbeteren en de klimaatnoodtoestand aan te pakken.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Deze week hebben we samen met Leefmilieu Brussel het startschot gegeven voor de werken aan het nieuwe park aan de Materialenkaai in Brussel-stad en hebben we de vergunning ingediend voor het Duivenmelkerspark in Anderlecht. Ruimten creëren voor natuur, frisheid en ontspanning in alle Brusselse wijken is een van mijn prioriteiten voor deze legislatuur, want Brussel steeds groener maken, betekent dat Brussel aangenamer wordt om in te leven en beter aangepast is aan de klimaatverandering.”

Concreet zal de hele huidige sportzone van het Duivenmelkerspark worden gerenoveerd en geherstructureerd om een sport- en speelzone voor alle leeftijden te creëren, vanaf het gebied rond de gebouwen van de Anderlechtse Haard tot aan het kanaal. De zone zal bestaan uit:

  • teamsportvelden (voornamelijk basketbal en minivoetbal);
  • een multifunctionele ruimte gewijd aan rolsporten (rollerskates, steps, kleine fietsen, enz.);
  • een klimrots als overgang tussen de sportzone en de speelzone;
  • een open grasveld voor informele sporten en spelletjes, zoals frisbee, badminton, enz.;
  • en ten slotte een lineair parcours voor kinderen onder 12 jaar naar het jaagpad met verschillende natuurlijke elementen, zoals houten toestellen.

De petanquebanen bij het sociaal restaurant zullen worden behouden en gerenoveerd. Andere spelen zullen het aanbod vervolledigen (bowlen, sjoelen, enz.), dit alles onder groenbedekking die beschermt tegen de hitte. Deze centrale plaats in het park zou ook kunnen worden gebruikt voor een zomerbar of andere activiteiten (plantenbeurs, educatieve activiteiten, vertellingen, enz.).

Om aan de grote vraag te voldoen zullen 28 nieuwe individuele groentepercelen worden aangelegd. Het terrein zal dus in totaal 60 percelen tellen, alsmede een landbouwactiviteit, waarschijnlijk tuinbouw. Open ruimten beplant met fruitbomen zullen die groenteactiviteit aanvullen. In totaal zullen 3.000 m² hagen en 90 bomen worden geplant. Een kwart van het gebied zal in natuurlijke staat worden gelaten om de biodiversiteit te bevorderen en de rol van het kanaal als ecologische corridor te versterken.

De natuurlijke watercyclus zal op het hele terrein worden hersteld door de aanleg van greppels en buffergebieden om regen geleidelijk in de bodem te laten doorsijpelen in plaats van rechtstreeks in de riolering te laten vloeien. Op die manier zal het gebied een uitgestrekt koelte-eiland vormen en het risico op overstromingen als gevolg van de klimaatverandering helpen verminderen.

Leefmilieu Brussel financiert de uitvoering van het project en zal op termijn de nieuwe groene ruimte beheren. Het project zal binnenkort worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. De werkzaamheden zullen midden 2023 van start gaan en in 2024 voltooid zijn. 

De uitbreiding en de renovatie van het Duivenmelkerspark is uitstekend nieuws voor Anderlecht. Door het project aan een openbare enquête te onderwerpen, geven we burgers de gelegenheid om hun mening te delen. De verbetering van de kwaliteit van openbare ruimtes, groene ruimtes en recreatiegebieden betekent een verbetering van de levenskwaliteit voor alle inwoners”, aldus Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht.

Allan Neuzy, schepen bevoegd voor Ecologische Transitie en Onderhoud van de openbare ruimte in Anderlecht: “Ik ben blij dat er een samenhangend geheel wordt gecreëerd, met inbegrip van de moestuinen, de sportzone en de rand van het kanaal. Zo zal de ‘Patch’, zoals wij het noemen, kwaliteitsvolle speelpleinen bieden voor jonge kinderen, en voor oudere kinderen, met zelfs een zomerbar voor de ‘nog iets ouderen’. Er zullen ook 30 nieuwe individuele groentepercelen worden aangelegd, wat een goede zaak is gezien het aantal mensen dat een klein stukje grond wil.”

Enkele cijfers

  • 30.000 m², waarvan 7.000 m² moestuin
  • 91 geplante hoogstammige bomen
  • 3.000 m² geplante hagen en struiken
  • Geraamde kostprijs van de werken: € 4.450.000