Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering in tweede en laatste lezing de oprichting van een Economisch Transitiefonds goedgekeurd, waarvoor 10 miljoen euro wordt uitgetrokken. Het doel van dat fonds is ondernemingen te steunen die kiezen voor de economische transitie door modellen te gebruiken die zuiniger omspringen met grondstoffen. Het zal ondernemingen met name helpen met de noodzaak om energie-efficiënt te worden. Het fonds, dat beheerd wordt door finance&invest.brussels, is een van de maatregelen van de economische transitiestrategie van het Brussels Gewest, de Shifting Economy.

In een tijd waarin de energiecrisis huishoudens en bedrijven hard treft, waarin de gevolgen van de klimaatverandering hier en nu voelbaar zijn, en in de nasleep van een hete zomer die werd gekenmerkt door een uitzonderlijke droogte, is de noodzaak om te investeren in economische modellen die meer rekening houden met de grenzen van de planeet belangrijker dan ooit. Dit voorjaar heeft de Brusselse regering daarom een Lucht-, Klimaat- en Energieplan aangenomen waarvan een van de doelstellingen is om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 47% te verminderen.

Het Economisch Transitiefonds is een aanvullend instrument om die ambitieuze doelstellingen te kunnen verwezenlijken en tegelijkertijd economische kansen te bieden aan Brusselse ondernemingen. Het fonds heeft als missie om die ondernemingen te financieren die kiezen voor economische transitie door koolstofarme, circulaire of regeneratieve economische modellen in te voeren. Het fonds wordt voor 10 miljoen euro gevoed met middelen van het Klimaatfonds.

Finance&invest.brussels, de investeringsmaatschappij van het gewest, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het Economisch Transitiefonds en is belast met het beheer ervan. Het fonds heeft als kenmerk dat het verder wil gaan dan de financieringsoplossingen die momenteel door finance&invest.brussels worden aangeboden in het kader van de investeringsstrategie ervan, door een groter risico te aanvaarden, hetzij wat de duur van de financiering betreft (tot 10 jaar), hetzij wat het gedeelte van het gefinancierde project betreft (tot 100%), hetzij wat het uitstel van kapitaalaflossing in geval van leningen betreft (tot 36 maanden).

Concreet zal het Economisch Transitiefonds ondernemingen financieren via leningen, cofinanciering door banken, quasi-eigenvermogensschulden of minderheidsparticipaties in het kapitaal van de ondernemingen.

Het fonds financiert:

  1. ondernemingen die, met het oog op een verkleining van de ecologische voetafdruk van hun activiteiten, investeringen doen in verband met de volgende domeinen: de energie-efficiëntie (isolatie, warmte-krachtkoppeling, renovatie van gebouwen …), de transitie naar schone mobiliteit, hernieuwbare energie, circulaire economie, optimalisering van energieprocessen …;
  2. ondernemingen die oplossingen ontwikkelen om andere ondernemingen te helpen hun broeikasgasemissies te verminderen.

De investeringen van het Economisch Transitiefonds bedragen minimaal 80 000 euro en maximaal 1 500 000 euro.

Aanvragen en voorwaarden om toegang te krijgen tot het Economisch Transitiefonds moeten vanaf nu naar finance&invest.brussels gestuurd worden.

De energiecrisis die onze ondernemingen doormaken vereist twee soorten antwoorden. Enerzijds zijn gerichte maatregelen nodig die hen moeten helpen om met hun stijgende energiefactuur om te gaan, om een grote economische en maatschappelijke crisis te vermijden. Anderzijds zijn maatregelen nodig om de economische transitie te versnellen. Dat is het doel van het Economische Transitiefonds, dat een extra instrument is voor ondernemingen die willen investeren om de ecologische voetafdruk van hun activiteiten te verkleinen”, aldus Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie.

Alain Maron, Brussels minister van Energie: “Het verheugt mij dat het door het Klimaatfonds gefinancierde Economisch Transitiefonds steun zal verlenen aan de vele ondernemingen die innoveren en een grondige transformatie van de economische modellen aandurven, ten dienste van een beter leefmilieu en meer welzijn. In Brussel wordt de klimaattransitie nu gesteund door alle ministers en alle bevoegdheden, in de geest van de Brusselse klimaatwet. Samen zullen we Brussel veranderen.