Op dinsdag 20 september heeft het Brussels Gewest zijn Good Food-strategie 2 officieel gelanceerd in aanwezigheid van de actoren uit de sector en de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron. De ambitie van de Good Food-strategie 2 is om ervoor te zorgen dat alle Brusselaars toegang hebben tot Good Food-voeding die is aangepast aan hun behoeften, tegen een eerlijke prijs voor de producenten. Daarvoor dient de hele toeleveringsketen te evolueren om duurzaamheid, economische dynamiek en kwaliteitsvolle werkgelegenheid met elkaar te verzoenen.

Op 18 september heeft de epidemioloog Marius Gilbert aan de RTBF het volgende verteld: “Neem nu ons bord: we weten dat een groot aantal ziekten verband houdt met onze voeding, we weten ook dat het een hele uitdaging is om voeding te ontwikkelen die minder energie verbruikt en die respectvoller omgaat met de ecosystemen … en dus kunnen we met slechts één enkele maatregel ter bevordering van kwaliteitsvolle voeding die niet voorbehouden is aan de meest welgestelden zorgen voor een betere gezondheid en een duurzamere landbouw die beter bestand is tegen klimaatschommelingen![1]

Dat is de doelstelling van de Good Food-strategie 2. Dankzij die strategie zal het aantal biologisch gecertificeerde ondernemingen in 2030 verdubbeld zijn (in vergelijking met 2020). In elke gemeente zal er minstens één Good Food-handelszaak zijn per 6.000 inwoners. 500 ton onverkocht voedsel zal in de nieuwe verwerkingsketens worden gewaardeerd. Alle Brusselse opleidingen voor beroepen die verband houden met voeding zullen de dimensie ‘Good Food’ in de leerstof opnemen.

Alain Maron, minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “De Brusselaars de mogelijkheid geven om de inhoud van hun bord te veranderen, gaat veel verder dan de voedingsmiddelen zelf. Het is in de eerste plaats een sociale, economische en milieukwestie. Brussel is voornamelijk een Gewest van consumenten. Eén handelszaak op drie is bovendien een voedingszaak. Om tegen 2030 alle Brusselaars de toegang te geven tot Good Food-voeding in alle wijken tegen een betaalbare, maar eerlijke prijs voor de producenten is het van essentieel belang om de toeleveringsketen grondig te herzien. Dat is de doelstelling van deze Good Food-strategie 2, die ik samen met alle actoren uit de sector en mijn collega Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, voer om de ontwikkeling van nieuwe verwerkings- en distributiekanalen binnen de korte keten te ondersteunen.”

“Duurzame voeding is een zich snel ontwikkelende economische sector in Brussel. Daarom neemt Good Food 2 een belangrijke plaats in binnen de Shifting Economy, de strategie voor de economische transitie die wij leiden en die gericht is op een grondige transformatie van onze productie- en consumptiewijzen. De kortsluitingsmodellen en de nieuwe verwerkingsketens bieden echte economische kansen voor ondernemers die zich daarmee willen bezighouden”, aldus Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie

Good Food 2 is opgebouwd rond vijf strategische assen:

  1. Versterken en ondersteunen van agro-ecologische productie in Brussel en omgeving;
  2. Ontwikkelen van ‘Good Food-ketens’ voor de bevoorrading van Brussel;
  3. De distributie van een commercieel ‘Good Food’-aanbod garanderen;
  4. ‘Good Food’-voeding voor iedereen garanderen;
  5. Verminderen van voedselverlies en -verspilling;

Die assen worden uitgesplitst in een honderdtal concrete maatregelen: opleiding van horecapersoneel, steun voor de ontwikkeling van solidaire handelszaken (vrije prijzen, sociale restaurants, groepsaankopen, coöperaties, enz.), bouw van centra voor gemengde logistiek, omschakeling van kantines naar Good Food-praktijken, lancering van projectoproepen op het gebied van welzijn, gezondheid en milieu in wijken met een gebrek aan een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod, nieuwe moestuinen, enz.

[1] https://www.rtbf.be/article/sommes-nous-condamnes-a-une-gestion-de-crise-permanente-11068368