Op maandag 3 oktober bezocht Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Klimaattransitie, de site van Leefmilieu Brussel om kennis te maken met alle projecten die in de 19 betrokken scholen zullen worden uitgevoerd. Meer dan een jaar na de selectie van de scholen die deelnemen aan Operatie Re-creatie, na talrijke workshops met alle betrokken actoren (leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolverantwoordelijken, architecten, verenigingen, alles gecoördineerd door Leefmilieu Brussel), na verschillende versies van de opgestelde plannen … is het moment aangebroken waarop elke school het plan van hun toekomstige speelplaats moet voorstellen.

Het doel is om de speelplaatsen van scholen in het Brussels Gewest groener te maken. De herinrichting van speelplaatsen is een prioriteit geworden voor veel scholen in de stad: voor meer welzijn, meer frisheid, een beter regenwaterbeheer, meer biodiversiteit, nieuwe leermogelijkheden en meer gezelligheid … Dat is wat het project Operatie Re-creatie wil bereiken in 19 scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alain Maron: “Opnieuw contact maken met de natuur verbetert het algemeen welzijn van de leerlingen en hun vaardigheden. Daarom hebben we toegezien op een voorselectie van hoofdzakelijk speelplaatsen van scholen die gelegen zijn in een hitte-eiland of in een heel dichtbevolkte wijk, met weinig groene ruimten in de buurt. Die actie vormt een volledige aanvulling op onze inspanningen om de stad te verfrissen en het aantal groene ruimten te verhogen.”

Ter herinnering, in 2021 heeft de Brusselse regering een budget van meer dan 5 miljoen euro goedgekeurd om de speelplaatsen van scholen in het Brussels Gewest te vergroenen. Scholen werden uitgenodigd om te reageren op een projectoproep, Operatie Re-creatie genaamd, om financiële steun te ontvangen en begeleid te worden bij hun herinrichtingsprojecten.

Die operatie past in het kader van het natuur- en klimaatbeleid, dat gevoerd wordt door de Brusselse minister van Leefmilieu en Klimaattransitie. De operatie bevordert ook de leermogelijkheden door het contact met de natuur, de ontwikkeling van kwalitatieve speel- en ontspanningsruimten, en tot slot de toegankelijkheid van die ruimten voor buurtbewoners voor activiteiten buiten de schooluren.

Operatie Re-creatie staat voor:

 • 19 deelnemende scholen;
 • Een totaal van 092 m² om te ontharden en/of te vergroenen;
 • Een gemiddelde potentiële subsidie van bijna € 300.000 voor elke school;
 • De aanvang van de werkzaamheden voor de eerste scholen in 2023;
 • Een participatieve ontwerpmethode: leerlingen, leerkrachten, ouders, directies, opvoeders, milieudeskundigen, architecten en de administratie bedenken samen ‘de speelplaats van morgen’, de speelplaats van de natuurstad;
 • Methodologische en technische begeleiding tijdens alle projectfasen: bestelling van de werkzaamheden, realisatie, beheer en openstelling van de speelplaats;
 • Een project in het hart van de klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen
  • De vergroening van de speelplaatsen verbetert de doorlaatbaarheid van de bodems en het waterbeheer. De koelte-eilanden die zo worden gecreëerd verhogen de veerkracht van Brussel tegenover de klimaatverandering en zullen zowel de leerlingen als de buurtbewoners verfrissen tijdens hittegolven.
  • De groene speelplaatsen versterken ook geleidelijk de biodiversiteit en het groene netwerk van het gewestelijke grondgebied, dankzij de inrichting van semi-natuurlijke habitats voor de lokale fauna. Ze beperken eveneens de verspreiding van geluid, een belangrijke troef voor de gezelligheid.
 • Een sociaal project
  • Tal van studies hebben aangetoond dat rechtstreeks contact met de natuur kalmerend werkt en dat het de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling bevordert. Leefmilieu Brussel biedt trouwens, in het kader van zijn bevoegdheid Milieueducatie, specifieke pedagogische begeleiding aan onderwijsteams die willen leren hoe ze buiten les kunnen geven.
 • Een burgerproject
  • Tot slot creëert de herinrichting en vergroening van een speelplaats een kans om de realiteit en het gewenste gebruik in perspectief te plaatsen. De scholen worden dus uitgenodigd om de leerlingen en het personeel voorafgaand aan het project te laten nadenken over de verschillende gewenste toepassingen voor hun speelplaats.
  • Het project voorziet in de tijdelijke openstelling van de schooltuinen voor de inwoners, met name via verenigingen.

Alain Maron: “Operatie Re-creatie is een participatief project met als doel van onze speelplaatsen groene oasen in het hart van de stad te maken, ten gunste van de scholen, hun wijk, de biodiversiteit en een betere weerbaarheid tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Ik ben blij om te zien dat deze 19 projecten steeds concreter worden. Ik wil nogmaals alle mensen feliciteren die aan deze prachtige operatie meewerken.”

U vindt hier verschillende plannen, foto’s en informatie over de toekomstige inrichtingen: https://www.bubble.brussels/nl/operatie-re-creatie/