Skip to main content

De nieuwe Brussel’Air-premie, die in maart 2022 werd gelanceerd op initiatief van de Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron, biedt een reeks duurzame mobiliteitsdiensten (openbaar vervoer, taxi’s, fietsen, steps, deelauto’s, enz.) aan alle Brusselaars die hun auto afzweren. Een jaar later is het tijd om een eerste balans op te maken, die duidelijk positief is: er werden meer dan 2.300 premies toegekend.

Zich verplaatsen is een dagelijkse noodzaak, maar momenteel veroorzaakt de luchtvervuiling door het wegverkeer een groot aantal ziekten en meer dan 1.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in Brussel. Verkeersopstoppingen zijn ook een bron van stress en beperken de levenskwaliteit. Het is dus van essentieel belang om onze mobiliteit te herzien zodat ze onze gezondheid niet langer in gevaar brengt en onze verplaatsingen vlotter en aangenamer verlopen. Dat is de doelstelling van de nieuwe Brussel’Air-premie, zoals hervormd in 2022: het ondersteunen van alle Brusselaars die willen kiezen voor duurzame mobiliteit, door hen een mobiliteitsbudget aan te bieden met een ruime keuze aan opties (openbaar vervoer, taxi’s, fietsen, steps, deelauto’s, enz.) zodat iedereen in alle omstandigheden de mobiliteitsoplossing kan vinden die het best past bij zijn of haar behoeften. De herziening van de premie op initiatief van de minister van Leefmilieu, Alain Maron, had niet alleen tot doel om het aanbod uit te breiden, maar ook om de premie aantrekkelijker, toegankelijker en socialer te maken.

Sindsdien zijn er 2.300 premies toegekend. Dat is meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van het voorgaande jaar en ten opzichte van de oude premie, die slechts twee opties bood: een MIVB-abonnement of 500 euro om de aankoop van een fiets te financieren. Het aanbod van een echt mobiliteitsbudget à la carte (geldig voor twee jaar) heeft de Brusselaars dus duidelijk weten te bekoren. De vereenvoudigde en versnelde verwerking van de premie heeft ongetwijfeld ook bijgedragen tot dit succes, omdat ze toegankelijker is geworden.

Nog een verandering: het bedrag van de premie is verhoogd en gemoduleerd naargelang het inkomen (500, 700of 900 euro), zodat de meest kwetsbare personen er het meeste baat bij hebben. Die sociale doelstelling werd gehaald: meer dan 60% van de premies werd toegekend aan huishoudens met een laag inkomen of aan een persoon met een handicap.

Alain MARON, minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Ik ben heel blij met het succes van deze premie. De Brusselaars zijn bekommerd om hun leefmilieu en zijn bereid te kiezen voor een duurzamere mobiliteit. Het is voor mij essentieel om degenen met minder middelen te ondersteunen door hen een verhoogd mobiliteitsbudget aan te bieden. Samen met mijn collega Elke Van den Brandt, bevoegd voor Mobiliteit, zullen we bekijken hoe we de impact van deze premie als instrument voor een rechtvaardige transitie verder kunnen verbeteren, terwijl we massaal blijven investeren in alle alternatieven voor de eigen auto.”

De twee meest populaire diensten van de premie zijn het fietsbudget en de MIVB-abonnementen. Daarna volgen de verschillende diensten voor gedeelde mobiliteit zoals Cambio, de Modalizy-kaart en taxi’s. De begunstigden van de premie zijn verspreid over het hele grondgebied van het Gewest.

De nieuwe Brussel’Air-premie, die met name wordt gefinancierd via het Europees plan voor herstel en veerkracht ‘NextGenerationEU’, wordt beheerd door Leefmilieu Brussel, in samenwerking met Brussel Mobiliteit.