Skip to main content

Na jaren van vergeefse pogingen is er eindelijk een Interfederaal Alcoholplan aangenomen. Dat plan ‘2023-2025’ is een belangrijke stap in de strijd tegen alcoholmisbruik, ook al worden niet alle initiële verwachtingen ermee ingelost.

 

Ministers Barbara Trachte en Alain Maron, respectievelijk belast met Gezondheidsbevordering en Gezondheid in Brussel, juichen bepaalde vorderingen toe. Daartoe behoren het verbod op het aanbieden van alcohol in het kader van een promotiecampagne en het verbod op de verkoop van alcohol in automaten. Andere positieve punten zijn de mogelijkheid om een ​​fonds op te richten voor de financiering van volksgezondheidsmaatregelen waaraan de alcoholindustrie zal moeten bijdragen; een lobbyregister voor de administraties en de kabinetten; en steun voor de veralgemening van het ‘Quality Nights’-label in het uitgaansleven.

 

Het lijkt er niettemin op dat sommige voorstellen niet ver genoeg gaan, terwijl ze belangrijke hefbomen voor de volksgezondheid hadden kunnen zijn. Het valt met name te betreuren dat het verbod op de verkoop van alcohol in de tankstations langs de autosnelwegen alleen geldt tussen 22.00 en 7.00 uur. Een andere gemiste kans is dat geen overeenstemming kon worden bereikt over een ruimer verbod op marketing en reclame voor alcohol of over duidelijke etikettering met betrekking tot de gevaren van alcohol en de samenstelling van het product of over de verplichte vermelding van de eenheden alcohol per verpakking.

 

Bij de evaluatie van de maatregelen, in 2025, zal het plan kunnen worden bijgeschaafd zodat het beter aansluit bij de wensen van de volksgezondheidsdeskundigen en de doelstelling om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

 

Op het niveau van het Brussels Gewest zijn al heel wat maatregelen genomen en uitgevoerd, met name dankzij het Brussels Welzijns- en Gezondheidsplan en zijn tweede component, het Gezondheidsbevorderingsplan: op het gebied van risicobeperking, op het gebied van voorlichting en preventie over alcoholmisbruik onder jongeren (met name via het ‘Safe ta night’-netwerk), via de ‘Tournée minérale’-campagne die elk jaar in februari wordt gehouden, of via verenigingen zoals Le Pélican, Modus Vivendi, Eurotox of Univers santé.

 

Barbara Trachte en Alain Maron: “Overmatig alcoholgebruik is een groot probleem voor de volksgezondheid. De volksgezondheidsactoren wachtten dan ook al jaren op een alcoholplan. Alleen al het feit dat het is aangenomen, is een stap voorwaarts. Andere stappen zullen moeten volgen als we de uitdagingen willen aangaan. Op het niveau van het Brussels Gewest zullen we een proactief beleid blijven voeren en doeltreffende maatregelen blijven nemen om de overconsumptie van alcohol te beperken.”

 

Ter herinnering: 14% van de Belgische bevolking drinkt te veel alcohol, d.w.z. meer dan tien eenheden alcohol per week. Jaarlijks sterven bijna 9.300 Belgen aan de gevolgen van hun alcoholgebruik, met name aan een kanker die verband houdt met alcoholmisbruik.