Skip to main content

O

p donderdag 20 februari vond bij Leefmilieu Brussel de vierde editie van de be.circular-avond plaats. Tijdens het evenement zijn de winnaars van de gelijknamige projectoproep voor het jaar 2019 beloond.

De projectoproep ‘be.circular’ is een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten voordele van zelfstandigen en Brusselse ondernemingen en werd gezamenlijk gelanceerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel en hub.brussels. De oproep is bedoeld om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen in hun creativiteit, en economische activiteiten in Brussel te ontwikkelen ten gunste van het leefmilieu en de plaatselijke werkgelegenheid, in een optiek van circulaire economie.

Voor deze editie 2019 van be.circular werden maar liefst 74 kandidaatsdossiers ingediend. Daarvan zijn 26 nieuwe innovatieve en ambitieuze projecten geselecteerd. Deze projecten, die door verschillende economische actoren zijn voorgesteld, illustreren dat de overgang naar een meer circulair economisch model haalbaar is via sectoren die zo gevarieerd zijn als voeding, handel, bouw, gebruikte voedingsoliën, organisch afval, functionaliteitseconomie, energie, meubilair, hergebruik, herfabricage, textiel en overgangsstedenbouw. Deze in 2019 bekroonde projecten vertegenwoordigen een totaalbedrag van 2 miljoen euro aan subsidies, maar ook een aanzienlijke privé-investering van de winnende bedrijven en een geschatte impact in termen van werkgelegenheid van meer dan 105 VTE.

Alain Maron, minister van Leefmilieu, en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, hebben de 26 winnaars beloond. Deze hebben een financiële steun van 30.000, 80.000 of 200.000 euro gekregen, afhankelijk van de categorie waarin ze werkzaam zijn.

“De circulaire economie is vandaag in het Brusselse gewest aanwezig, maar we moeten er de norm van maken. Om een versnelling hoger te schakelen, is een van de assen ervoor te zorgen dat het afval dat in ons gewest aanwezig is, een echte hulpbron wordt, in het bijzonder bouwafval. Mijn ambitie is om van Net Brussel een echte actor te maken voor de toegang tot deze stedelijke hulpbronnen”, legt Alain Maron, minister van Leefmilieu, die ook belast is met Openbare Netheid, uit.

“Om de economische transitie te realiseren die de Brusselse regering nastreeft, is het noodzakelijk om de geïsoleerde initiatieven inzake circulaire economie te laten evolueren naar een groot geheel. Om ervoor te zorgen dat dit model aan kracht wint, gaan we werken aan het activeren van de vraag naar circulaire goederen, producten of diensten, in het bijzonder door middel van duurzame of circulaire overheidsopdrachten”, benadrukt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie.

De projectoproep voor de editie 2020 van be.circular is eveneens gelanceerd. Een bijzonderheid is dat er een verhoging van 10 procent is gepland voor solidaire en democratische bedrijven.

Om alle prijswinnaars van be.circular 2019 te ontdekken: https://www.circulareconomy.brussels/appels-a-projets-be-circular-entreprises/editie-2019/?lang=nl

Meer info?
Nicolas Roelens
nroelens@gov.brussels
+32 485 89 83 95

Leave a Reply