Skip to main content

Op voorstel van Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de toekenning van subsidies voor 38 projecten die als laureaat zijn geselecteerd van de editie 2020 van de projectoproep BeCircular goedgekeurd.

Dit is al de 5e editie van de projectoproep BeCircular, een gemeenschappelijk initiatief van Brussel Economie & Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel, hub.brussels en BeCircular dat door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het leven werd geroepen om Brusselse zelfstandige ondernemers en bedrijven te ondersteunen. Het is de bedoeling deze actoren te ondersteunen in hun creativiteit zodat nieuwe economische activiteiten ontstaan die de lokale kringloopeconomie ontwikkelen, wat leidt tot meer veerkracht en autonomie en dus gunstig is voor de werkgelegenheid en het leefmilieu. Sinds de eerste editie hebben reeds 160 projecten ondersteuning en financiering gekregen.

2020 is een topjaar voor BeCircular. In het totaal werden 96 dossiers ingediend door ondernemingen, zelfstandigen of verenigingen uit het Brussels economisch weefsel. Daarvan heeft de jury 38 projecten voor een totaalbudget van 2.897 miljoen euro geselecteerd, waaronder 9 nieuwe projecten voor lokale productie die goed waren voor € 900.000.

De 38 winnende projecten, die door uiteenlopende economische actoren zijn ingediend, tonen aan dat de transitie naar een meer circulair economisch model haalbaar is via een ruime waaier aan sectoren, zoals de mobiliteit- en energiesector, het voedselafval, de duurzame bouw- en voedingssector en de reparatie- en recylcingsector. Volgens ramingen zullen de subsidies die voor deze editie worden toegekend, binnen 3 jaar minstens 310 directe VTE’s genereren.

“Het is bijzonder bemoedigend om vast te stellen dat ondanks de bijzonder context van de gezondheidscrisis de projectoproep BeCircular een recordaantal kandidaten heeft aangetrokken. Dit toont nog maar eens aan dat steeds meer Brusselse economische actoren een circulaire logica willen opnemen in hun model. Brussel heeft een zeer groot potentieel en onze openbare instellingen moeten nog meer doen om de toegang hiertoe en het gebruik ervan door de ondernemers te stimuleren. Net Brussel speelt hierbij een centrale rol dankzij het afval dat als hulpbron ter beschikking wordt gesteld terwijl de Haven over locaties beschikt om het materiaal op te slaan en voor te bereiden voor hergebruik en Leefmilieu Brussel de ontwikkeling van expertise kan aanmoedigen, vergroten en verspreiden en de obstakels in de regelgeving kan wegnemen. Wij streven naar een snelle transitie via hervormingen en de beheersovereenkomsten van deze instellingen”, aldus Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, die ook bevoegd is voor Openbare Netheid en de Haven van Brussel.

 

“BeCircular is een van de instrumenten voor de economische transitie die de Brusselse regering tot stand brengt. De regering tracht in haar zoektocht naar meer duurzaamheid kleine en grote ondernemingen op sleeptouw te nemen en het is bijzonder interessant op te merken dat sommige grote winkelketens sinds korte tijd toetreden tot de kringloopeconomie, door meer bepaald de voorkeur te geven aan de functionaliteitseconomie en aldus eerder goederen te huren in plaats van ze te kopen en bezitten”, verheugt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, zich.

 

Om alle laureaten van be.circular 2020 te kennen, ga naar: https://www.circulareconomy.brussels/edition-2020/?lang=nl

De eerstvolgende editie van BeCircular volgt in februari 2021.

 

Perscontacten:

Nicholas Elles, woordvoerder van Alain Maron 0470/93.67.39

Nicolas Roelens, woordvoerder van Barbara Trachte 0485/89.83.95