Skip to main content

Bij besluit van de Brusselse regering en op initiatief van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, werd de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, die in eerste instantie betrekking had op ondernemingen uit de horecasector en zijn leveranciers, uitgebreid tot alle Brusselse economische sectoren.

De maatregel bestaat uit een lening van minimaal 75.000 euro, met een maximum van 600.000 euro, voor Brusselse ondernemingen met meer dan 10 VTE’s.

Het betreft een achtergestelde lening, in quasi-eigen vermogen, tegen een verlaagd tarief (vanaf 2%), met een maximale looptijd van 7 jaar. Gezien de duur van de crisis kunnen deze leningen in een langdurig moratorium voor de terugbetaling van het kapitaal voorzien: in de desbetreffende periode is er dus, met uitzondering van de intresten, geen terugbetaling.

De looptijd van de steunmaatregel wordt eveneens verlengd aangezien de leningen tot 31 december 2021 kunnen worden aangevraagd.

Op heden werd in het kader van de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels 15 miljoen euro toegekend aan 47 Brusselse vennootschappen uit de horecasector en zijn leveranciers.

Dit financieel product vormt een aanvulling op de “overwinteringslening” van Brusoc die kan oplopen tot 100.000 euro en die bestemd is voor ondernemingen met minder dan 10 VTE’s.

Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie: “Aangezien de crisis blijft aanhouden, was het nodig om de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels aan te passen door deze open te stellen voor alle sectoren en de duur ervan te verlengen. Deze achtergestelde leningen met een lage rentevoet moeten de ondernemingen die door de crisis getroffen zijn, in staat stellen om de nodige liquiditeiten te krijgen om het hoofd boven water te houden door ook over voldoende tijd te beschikken om het kapitaal terug te betalen. Deze maatregel vormt een aanvulling op de waaier aan steunmaatregelen die de Brusselse regering sinds het begin van de crisis heeft genomen.”

Meer info? https://1819.brussels/nl/blog/financeinvestbrussels-ondersteunt-de-brusselse-bedrijven-met-nieuwe-kredieten