Skip to main content

Op voorstel van Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op vrijdag 18 december 2020 een nieuwe steunmaatregel voor een totaalbedrag van bijna 85 miljoen euro aangenomen ten behoeve van de door de crisis getroffen economische sectoren.

Een premie van maximum 5.000 euro voor zogenaamde “niet-essentiële” handelszaken en sectoren

Deze premie is bedoeld voor zogenaamde “niet-essentiële” handelszaken en sectoren die moesten sluiten op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020. Handelszaken die sindsdien weer open zijn, komen ook in aanmerking voor de premie, net als handelszaken die hun activiteit hebben voortgezet via de “take-away”- of “click and collect”-regeling.

Deze premie, waarvan het bedrag varieert in functie van de vaste kosten en het omzetverlies van de onderneming, kan oplopen tot 5.000 euro.

In het kader van deze regeling, zullen de “contactberoepen”, die hun deuren nog niet mochten heropenen, bij voorrang aanspraak kunnen maken op een eerste forfaitaire schijf van 1.500 euro.

In totaal gaat het om bijna 19.500 vestigingen die steun zullen ontvangen waaronder ook inrichtingen uit de sectoren die in aanmerking kwamen voor de premie voor de evenementensector (nachtclubs, cateraars, reisbureaus, enz.).

De procedure voor het aanvragen van de premie zal in januari worden aangekondigd.

Voor deze premie werd een budget van 78 miljoen euro uitgetrokken.

Een nieuwe “overwinteringslening” tot 100.000 euro

Ter vervanging van de Recover-lening, is de Brusselse regering een nieuw financieel product overeengekomen dat beschikbaar is bij Brusoc. Dit product heeft tot doel de begunstigden in staat te stellen de crisis te doorstaan en zich tegelijkertijd voor te bereiden op hun herstel en herontwikkeling.

Concreet zullen ZKO’s en zelfstandigen die al minstens 12 maanden actief zijn, aanspraak kunnen maken op deze nieuwe “overwinteringslening”. De verstrekte leningen kunnen tot 100.000 euro bedragen. Gezien de duur van de crisis en de huidige onzekerheid, kan de aflossingsperiode variëren van 3 tot 6 jaar met een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal gedurende maximum 36 maanden. De vaste rentevoet zal bijzonder laag zijn: 1,75%.

Deze nieuwe financiële lening voor ZKO’s, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie vormt een ideale aanvulling op de achtergestelde leningen die Finance&Invest verstrekt aan ondernemingen met meer dan 10 VTE’s en die kunnen oplopen tot 600.000 euro.

Voor deze lening werd een budget van 6 miljoen euro uitgetrokken.

Uitbreiding van de maatregel inzake handelshuurovereenkomsten

Ter herinnering, heeft de “huurmaatregel” waartoe de Brusselse regering op 3 december 2020 in eerste lezing heeft besloten, tot doel om via een lening aan huurders, enerzijds, de liquiditeitsproblemen van de Brusselse ondernemers die een handelspand huren te verlichten, en, anderzijds, de eigenaars van deze panden meer zekerheid te bieden voor wat de betaling van de huur betreft.

Op 17 december 2020, heeft de Brusselse regering in tweede lezing beslist om deze maatregel uit te breiden. Huurders kunnen nu aanspraak maken op een lening die tot 4 maanden van hun handelshuurovereenkomst dekt (in plaats van 2 maanden zoals voorheen het geval was). Het maximumbedrag van de lening werd opgetrokken tot 35.000 euro (in plaats van 25.000 euro zoals voordien het geval was).

Een voorafgaande overeenkomst tussen de huurder en de eigenaar is altijd noodzakelijk alvorens gebruik te kunnen maken van de regeling. In deze overeenkomst moet de eigenaar afstand doen van 1 tot 4 maanden huur.

De ondernemingen zullen vanaf medio januari gebruik kunnen maken van de regeling.

“Met deze verschillende maatregelen breidt de Brusselse regering haar steun uit voor de Brusselse ondernemingen en zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de crisis. Deze steun, die een aanvulling vormt op de federale steun, moet de begunstigden in staat stellen om een deel van hun vaste kosten te betalen en hen meer ademruimte bieden op het vlak van hun liquiditeit. Door een proportioneel aandeel in de voorgestelde premies in te voeren, is de regering gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de sociale partners, die enigszins bezorgd waren. Dankzij hun zeer gunstige voorwaarden, maken de leningen het op hun beurt mogelijk om de druk op de ondernemingen te verlichten en hen wat tijd te geven om de crisis te doorstaan en na te denken over hun toekomstige herontwikkeling”, aldus Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie.