Skip to main content
D

De zware crisis die België vandaag door de pandemie van het coronavirus meemaakt en de noodzakelijke maatregelen die genomen werden na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, hebben grote gevolgen voor het leven van de burgers, maar ook voor de ondernemingen en hun werknemers. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vandaag beslist om ongeziene economische en sociale maatregelen te nemen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen. Zij maakt daarvoor een budget van meer dan 150 miljoen euro vrij:

• Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de volgende sectoren:
• Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
• Logies (NACE-code 55);
• Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en
• aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
• De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de tankstations en leveranciers van brandstoffen.
• Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93)
• Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken (NACE-code 96.021).
• Het Brussels Gewest schaft de betaling van de city taks af voor het eerste semester van 2020 op
• Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro;
• Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:
o de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
o horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.
• Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;
• Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector;
• Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro.

Voor de taxisector

• Voor 2020 wordt afgezien van de belasting op de exploitatie van taxi’s of van voertuigen met chauffeur.

Voor de sociale economie en voor de dienstencheques:

De Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie en de dienstenchequesector:
• De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle maatregelen die genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te ondersteunen.
• In een geharmoniseerd federaal kader blijft de storting van de gewestelijke tussenkomst behouden, hetzij 14,60€ per uur, al dan niet gepresteerd. Hiermee kan het loon van de huishoudhulpen worden betaald voor zover de ondernemingen niet tot economische werkloosheid zijn overgegaan en wordt de sector ondersteund. Aan deze maatregel wordt 20 miljoen euro besteed.

Ze is echter alleen haalbaar als de federale overheid ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen.

Voor de buitenlandse handel:

• Hub.brussels krijgt de opdracht om de gevolgen van het Covid19-virus voor de Brusselse economie en in het bijzonder voor de sterk bedreigde sectoren regelmatig op te volgen. Er wordt nauw samengewerkt met de private actoren. Naar aanleiding van de afgelasting van buitenlandse missies (grote beurzen, missies in risicogebieden) neemt hub.brussels individueel contact op met de bedrijven om hen duidelijke uitleg te verschaffen over de technische details (informatie over de afgelasting, uitleg over de manier waarop hun kosten terugbetaald kunnen worden, enz.). Afhankelijk van de evolutie van de toestand zal hub.brussels alternatieve voorstellen voor de afgelaste missies formuleren.

Voor het Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen:

Om de associatieve sector en de evenementen-, toerisme-, cultuur- en sportsector in Brussel te steunen zijn uitzonderlijke maatregelen genomen in de beleidsgebieden Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen en Sociale Cohesie :
• Wat de bevordering van het Imago van Brussel betreft, en dan meer bepaald voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:

o Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.
o Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.

• Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:

o Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.
o Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken versoepeld.

Opschorting van de LEZ-boetes

Ten slotte heeft de Brusselse Regering beslist de datum te wijzigen waarop de verzending van de boetes in het kader van de Low Emission Zone van start gaat (oorspronkelijk gepland voor 1 april 2020) en de verzending van de boetes tijdelijk op te schorten voor de sinds 2018 betrokken voertuigen.

De inwerkingtreding van de boetes wordt uitgesteld tot de eerste dag na de einddatum van de maatregelen die de federale overheid neemt ter bestrijding van de Covid-19 pandemie.

Brussel beschikt sinds 1 januari 2018 over een lage emissiezone die het gebruik van de meest vervuilende voertuigen beperkt om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de bevolking te verbeteren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gezien de crisis die wij momenteel doormaken, moeten alle getroffen burgers de kans krijgen om naar het ziekenhuis te gaan en dienen alle andere verplaatsingen mogelijk gemaakt te worden die essentieel zijn als gevolg van deze pandemie.

Deze maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die op Europees en federaal niveau zijn genomen om de economische crisis het hoofd te bieden die ons land hard treft.

Voor alle vragen over deze economische maatregelen en steun aan de Brusselse bedrijven kan men terecht op het nummer 1819 of op de website www.1819.brussels.

Meer info ?
Nicolas Roelens
nroelens@gov.brussels
+32 485 89 83 95

Leave a Reply