Skip to main content
I

n de huidige crisiscontext en om de verspreiding van het coronavirus doeltreffend te kunnen bestrijden, hebben de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) vandaag (19 maart) hun respectieve parlementen een machtiging gevraagd om op basis van artikel 105 van de Grondwet volmachtbesluiten aan te nemen.

Gezien de bijzondere situatie waarin het land en het Brussels Gewest door de coronacrisis momenteel verkeren, moet namelijk rekening gehouden worden met de eventuele onmogelijkheid voor de parlementen om bijeen te komen en met de noodzaak om snelle en dringende beslissingen te nemen. Indien dat geval zich zou voordoen, moeten de Brusselse regeringen wetgeving kunnen uitvaardigen zonder het gebruikelijke wetgevingsproces te doorlopen, zodat ingespeeld kan worden op het gezondheidsrisico van het coronavirus en de economische problemen die ontstaan als gevolg van de maatregelen om de besmetting te beperken, aangepakt kunnen worden.

De Brusselse parlementen kwamen vandaag uitzonderlijk bijeen om te stemmen over de goedkeuring van de volmachten voor de Brusselse regering, het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de strijd tegen het coronavirus.

De parlementen hebben hun goedkeuring gegeven. Concreet betekent dit dat de Brusselse regering om de coronacrisis en de gevolgen daarvan aan te pakken, wetgeving zal kunnen uitvaardigen zonder het Parlement daarbij te betrekken. Hetzelfde geldt voor de COCOF en de GGC. Voor teksten die geen verband houden met de coronacrisis, zal er echter pas van deze mogelijkheid gebruik gemaakt kunnen worden na overleg met de voorzitter van het parlement én onder voorbehoud van het advies van het bureau over de beoogde maatregelen.

De plenaire vergaderingen verliepen onder strikte veiligheids- en hygiënevoorwaarden. Enkel de fractieleiders mochten de plenaire zaal binnen. De andere parlementsleden konden de zitting volgen via de livestreaming. De stemmingen verliepen met een stembiljet en dus niet met de gebruikelijke drukknop. Om 16:00 zal het parlement de deuren sluiten tot 5 april.

Meer info ?
Nicolas Roelens
nroelens@gov.brussels
+32 485 89 83 95

Leave a Reply