Skip to main content

M evrouw, Mijnheer,

De Covid-19-crisis brengt de hele maatschappij onder druk en in moeilijkheden. We zijn ons er terdege van bewust dat wij de werknemers en vrijwilligers uit de welzijns- en gezondheidssector het hardst nodig hebben en dat zij een verhoogd risico op besmetting lopen. U wordt gedongen risico’s te nemen omdat wij u allemaal nodig hebben om de gevolgen van deze crisis te beperken en om te kunnen zorgen voor zij die het nodig hebben.

Ik wil u in de eerste plaats oprecht bedanken voor uw inzet om deze crisis in een zeer moeilijke situatie het hoofd te bieden. Ik meen dit uit de grond van mijn hart.

Ik ben me volledig bewust van de omvang van het probleem, aangezien ik velen van u al ken en ik de afgelopen uren veel directe en indirecte contacten heb gehad met eerstelijnsmedewerkers: artsen, verpleegkundigen in verschillende soorten instellingen, straathoekwerkers, ambulante werkers, begeleiders van daklozen of migranten, enz.

Het is uiteraard belangrijk dat de welzijns- en gezondheidsstructuren zo operationeel mogelijk blijven. Toch zijn we ons sinds het begin van de crisis bewust van het tekort aan beschermingsmateriaal, waaronder maskers. We stellen alles in het werk om dit tekort zo snel mogelijk op te vangen, al dan niet met tussenkomst van de federale overheid.

Vandaag worden 500.000 maskers prioritair verdeeld onder de ziekenhuizen en triagecentra. Een tweede bestelling van 400.000 maskers komt vrijdagnacht aan. Deze maskers zullen zondag worden verdeeld onder de rust- en verzorgingstehuizen, thuisverzorgers, daklozen- en migrantensector, drugsverslavingssector, enz. Wij vergeten u NIET! Het tekort aan maskers door het gebrek aan een federale strategische voorraad, heeft ertoe geleid dat alleen ziekenhuizen of structuren met een bewezen “corona-cluster” worden bevoorraad. Zodra er een overschot is, gaat dit naar de andere sectoren. Bovendien heeft het Gewest een speciale bestelling geplaatst voor de sectoren waarvoor het bevoegd is (inclusief de GGC/FGC).

We zijn ook bezig om samen met u in verschillende sectoren vast te stellen welke extra budgettaire en operationele behoeften uit de crisis voortvloeien (enerzijds, om de operatoren te ondersteunen bij de uitvoering van hun opdrachten en, anderzijds, om essentiële aanvullende maatregelen uit te kunnen werken). Het spreekt voor zich dat ik als Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de mogelijke verzoeken, inclusief deze op budgettair vlak, aan de gewestelijke Regering zal voorleggen. Deze crisis heeft ten minste één verdienste, aangezien zij mensen op grote schaal bewust maakt van de centrale en onmisbare plaats die de professionals uit de zorg-, gezondheids- en welzijnssector in de samenleving innemen en van de dwingende noodzaak om over de nodige middelen te beschikken om in goede omstandigheden te kunnen functioneren. U kunt op mij rekenen om deze bewustmaking verder te bevorderen.

Alain Maron
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Leave a Reply