Voor veel vrouwen en kinderen is het huis geen veilige plek. De noodzakelijke maatregelen ter ondersteuning van het huis vergroten tegenwoordig het risico van geweld en verergeren situaties waarin huiselijk geweld en geweld binnen het gezin al voorkomen. Het gevoel van isolement van de slachtoffers wordt ook versterkt.

De ministers Bénédicte Linard, Christie Morreale, Nawal Ben Hamou en Barbara Trachte hebben, zodra de regeringen waren opgericht, besloten hun krachten te bundelen om een transversaal en gecoördineerd antwoord te geven op deze geweldsproblematiek.

In deze geest van gezamenlijke actie is onlangs door de Federatie Wallonië-Brussel, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Cocof een taskforce “Huiselijk geweld en geweld binnen de familie” opgericht om te reageren op de risico’s van toenemende problemen van geweld in deze periode van gezondheidscrisis en steun aan huis. In partnerschap met de actoren ter plaatse wordt de situatie van de opvang- en ondersteuningsinfrastructuren gevolgd om de behoeften en de noodsituaties die zich voordoen te identificeren en snel en doeltreffend te reageren.  Het heeft ook tot doel informatie door te geven en alle betrokken actoren bewust te maken van de problematiek.

Als eerste stap en met spoed wil de Task Force de nummers van de nood-, hulp- en ondersteuningsdiensten die beschikbaar zijn voor slachtoffers van huiselijk en intra-gezinsgeweld terugroepen. Er zijn ook hulplijnen om de daders te begeleiden en de overgang naar gewelddaden te voorkomen. Het is belangrijk dat deze nummers op zo groot mogelijke schaal kunnen worden verspreid en teruggeroepen. Een visual (zie bijlage) die de verschillende kwesties in herinnering brengt, zal vanaf vandaag worden verspreid op de websites en sociale netwerken van de verschillende niveaus van de partnerautoriteiten.

Tegenover deze ongekende situatie en buiten de hulp die de verschillende bestaande diensten bieden, kan elke burger ook een rol spelen ondanks de maatregelen van fysieke afstand: door nieuws te halen bij kennissen, vrienden, buren, maar ook door zich te melden bij de hulpdiensten of de politie in problematische situaties die mensen in gevaar zouden kunnen brengen.

Barbara TRACHTE,
Minister-President van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

Bénédicte LINARD,
Minister van Kinder- en Vrouwenrechten in de Federatie Wallonië-Brussel

Christie MORREALE,
Minister van Volksgezondheid en Vrouwenrechten in Wallonië

Nawal BEN HAMOU,
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest