Skip to main content

De pandemie van Covid-19 die ons treft, heeft zware gevolgen voor het leven van de burgers en daarvan zijn kwetsbare mensen het grootste slachtoffer. Tot die groep behoren ook de zogenaamde migranten in transit die door hun dakloos bestaan een groot risico lopen. Het werd bijzonder dringend om deze groep mensen te kunnen onderbrengen en zo een sanitair en humanitair drama te voorkomen.

Om een oplossing te vinden voor deze specifieke situatie en ervoor te zorgen dat de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 in alle domeinen toepassing kunnen vinden, ook dus bij de opvang van transmigranten, treft de Brusselse Regering op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort de volgende maatregelen:

  • De opvang van 350 personen in Porte d’Ulysse, dat tot nog toe enkel de nachtopvang verzorgde, wordt voortaan dag en nacht georganiseerd. Zo kunnen de opgevangen mensen ter plaatse blijven zonder dat ze verplicht de stad in moeten zodra het dag wordt. Er wordt ter plaatse ook voorzien in voedselverdeling.
  • Vanaf vanavond wordt een bijkomende opvangcapaciteit van 120 plaatsen geactiveerd in een hotel dat bereid was zijn activiteiten te verleggen naar een kwetsbaar publiek. Ook hier wordt voor twee maaltijden per dag gezorgd.
  • De nood aan meer opvangcapaciteit voor dit publiek wordt steeds nijpender sinds dinsdag is gestopt met de doorverwijzing van asielzoekers naar de centra van Fedasil, die dit publiek normaal gezien moeten opvangen.  De Brusselse Minister-President overlegt momenteel met Federaal Minister Maggie De Block om ook hiervoor een oplossing te vinden.

Daarnaast wordt op initiatief van Minister Alain Maron een voedselverdeling door burgers en verenigingen voortaan gecoördineerd op een locatie die aan de vereiste hygiëne- en veiligheidsvoorwaarden voldoet.  De verdeling gebeurt voorlopig op een terrein aan de Akenkaai en men is dicht bij een duurzame oplossing in een gebouw dat hiervoor beter geschikt is.

Meer info?
Pascal Devos
pdevos@gov.brussels
+32 478 34 23 77