Skip to main content

EnergyVision/Brusol haalde de offerteaanvraag binnen die Sibelga, op vraag van de Brusselse Regering, lanceerde met het oog op de installatie van 250 laadpalen voor elektrische wagens in de straten van Brussel. Deze palen zullen in de loop van dit jaar geïnstalleerd worden. Automobilisten zullen hun wagen kunnen opladen tegen een heel redelijk tarief van 0,24 €/kWh. Hiermee zal het netwerk van laadpalen in het Brusselse straatbeeld aanzienlijk worden uitgebreid en zal iedereen zijn wagen kunnen opladen langs de openbare weg. 

DE CONTEXT: een laadpaal om de 250 meter voor elke Brusselaar

Om haar klimaatdoelstellingen te halen en de luchtkwaliteit te verbeteren, besliste de Brusselse Regering om voertuigen met een warmtemotor tegen 2035 geleidelijk uit het straatbeeld te weren. Zo’n beslissing moet gepaard gaan met maatregelen ter ondersteuning van alternatieven, zoals de uitbouw van een aanbod van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Om die reden tekende het Gewest een strategie uit om de ontwikkeling van laadpalen in Brussel te versnellen. Het mikt daarmee op de installatie van 11.000 publiek toegankelijke laadpalen (langs de openbare weg en daarbuiten) tegen 2035.

In 2020 gaf de Regering dus aan Sibelga, onder toezicht van Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en BRUGEL, de opdracht om de uitrol van een netwerk van openbare laadpalen voor elektrische wagens in Brussel te coördineren (offerteaanvraag, bestekken, …). Daartoe stelde Sibelga, in samenwerking met de VUB en het Gewest, een eerste uitrolplan op, dat 246 laadpalen telt.

Het doel van dit plan? Zorgen dat de Brusselaars in een straal van 250 meter rond hun woning toegang hebben tot een oplaadpunt. Dit plan werd voorgelegd aan elke betrokken gemeente, om de locaties van de laadpalen goed te keuren. De definitieve versie diende als basis voor de offerteaanvraag die in september 2021 werd gelanceerd, om de concessiehouder te kiezen die deze eerste reeks palen moest installeren.

Waarom haalde EnergyVision/Brusol de concessie binnen?

Na de analyse van de ontvangen offertes haalde de onderneming EnergyVision/Brusol deze eerste concessie binnen.

De belangrijkste toewijzingscriteria waren:

  • het voorgestelde tarief voor het opladen
  • het aantal contracten met Mobility Service Providers, om de Brusselaars maximale compatibiliteit te garanderen en uit zo veel mogelijk leveranciers te laten kiezen
  • de termijn van uitvoering
  • het elektriciteitsverbruik van de palen in stand-by, om de energie-impact te beperken.

Het vele voorbereidende werk dat Sibelga verrichtte, met de hulp van Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit en in overleg met de gemeenten, wierp dus vrucht af: de inschrijvers beschikten over een heel volledig bestek, met daarin reeds de lijst van de locaties van de palen. Dat zorgde voor minder onzekerheid en leverde heel concurrerende offertes op.

Alain MARON, Brussels Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie: “De toewijzing van dit eerste perceel van palen is een belangrijke stap in de overgang naar een minder vervuilend autopark in Brussel: in 2022 zullen wij het aantal geïnstalleerde laadpalen op de Brusselse wegen verdubbelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Brusselaars zich altijd in de buurt van een oplaadpunt bevinden. Via deze eerste reeks palen zullen wij ook een dertigtal laadpalen installeren die uitsluitend bedoeld zijn voor autodelen, en testen we een vernieuwende oplossing van oplaadpunten op de straatverlichting.“

Nicolas Spilleboudt, verantwoordelijk voor het ChargyClick-project bij Sibelga: “EnergyVision/Brusol onderscheidde zich met een bijzonder aantrekkelijk tarief van 0,24 €/kWh, dat is bijna 75% van de huidige prijs van de energie voor een oplaadbeurt thuis. Dat is goed nieuws, want zo zal iedereen zijn wagen kunnen opladen voor een democratische prijs. Dankzij onze inspanning om alles in kaart te brengen, zal het geïnstalleerde netwerk een oplossing bieden voor alle automobilisten, waar zij zich in het Gewest ook bevinden.”

Maarten Michielssens, CEO van EnergyVision/Brusol: “Deze offerteaanvraag past in de strategie van Brusol om dicht bij de Brusselaars te staan en hen zo veel mogelijk te ontlasten. Ze kadert ook in het ruimere streven van EnergyVision om lokale oplossingen aan te reiken voor de mobiliteitsproblemen van alle Belgen. En onze belofte is duidelijk: al de gebruikte energie voor deze laadpalen zal niet alleen 100% groen zijn, maar ook 100% ‘made in Brussels’.“

In de praktijk: Brussel voorzien van 11.000 laadpalen tegen 2035

In totaal zal EnergyVision/Brusol 246 laadpalen, dat zijn 492 oplaadpunten, installeren tegen februari 2023. De locaties bevinden zich langs de openbare weg, verspreid over het hele Brusselse grondgebied. Deze eerste reeks palen zal ook een boost geven aan het elektrisch autodelen in Brussel, dankzij de installatie van een dertigtal laadpalen die zijn voorbehouden aan gebruikers van deelauto’s. Er komen ook een tiental oplaadpunten op openbare verlichtingspalen, die als proefproject zullen dienen om de interesse voor deze vernieuwende oplossing na te gaan.

De Brusselse Regering heeft de ambitie om onze hoofdstad tegen 2035 te voorzien van 11.000 publiek toegankelijke laadpalen. Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit zullen de uitbouw van het netwerk van laadpalen jaarlijks beoordelen. Op basis daarvan zal Sibelga worden verzocht om nieuwe offerteaanvragen op te stellen voor aanvullende percelen van laadpalen die in Brussel geïnstalleerd moeten worden.