Skip to main content

Een van de verbintenissen van de Brusselse regering in 2019 was het sorteren en kringloopeconomie in het Brusselse gewest vergemakkelijken, met name door in het hele gewest nieuwe Recyparken in te richten. In deze context kondigt Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Openbare Netheid, de oprichting van een nieuw Recypark aan. Het opent in 2024 aan de Vilvoordselaan in Haren, vlak bij de Budabrug. Dit project kadert in de herontwikkeling van het Agentschap Net Brussel tot circulaire logistieke actor om het Brusselse ingezamelde afval een tweede leven te geven.   

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ambitieus afvalbeheerbeleid. Dat is nodig om een circulaire economie te stimuleren, die materiële middelen en energiebronnen vrijwaart en zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijdraagt tot de strijd tegen de klimaatverandering.

De aanleg van nieuwe Recyparken was een van de sterke verbintenissen van de Brusselse regering. De ambitie is duidelijk: het aantal Recyparken in het Brusselse gewest de komende jaren verdubbelen. Momenteel zijn er vijf Recyparken in Brussel. Deze aanpak is bedoeld om het hergebruik en de recyclage van ingezamelde voorwerpen en materialen te bevorderen.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Openbare Netheid: “Door het aantal Recyparks te verhogen, komen we dichter bij de Brusselaars om het voor hen gemakkelijker te maken bij te dragen tot de circulaire economie en de netheid in hun stad . Sorteren is de eerste stap om voorwerpen die door sommigen niet meer worden gebruikt, een tweede leven te geven bij anderen. Door de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen en hergebruik en recyclage aan te moedigen, helpt sorteren onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen.” 

BUDA – Een voorbeeldig en duurzaam project

Om het afval grondig te sorteren, wordt het Recypark Buda uitgerust met vijftien containers aan de kade en een kringloopdienst waar herbruikbare voorwerpen kunnen worden gedeponeerd.

Voor het comfort van personeel en gebruikers wordt over het grootste deel van het terrein een overkapping geplaatst. Om wachtrijen op de weg te vermijden, worden op de site twee ontvangstpunten gepland. De drie rijstroken op de kaaien en de scheiding tussen zware voertuigen en voertuigen van Brusselaars zullen een vlotte doorstroming van het verkeer op de site mogelijk maken.

Naast dit Recypark wordt een nieuw depot gebouwd, dat onderdak zal bieden aan 450 werknemers van Net Brussel. Volgens UP!, het herontwikkelingsplan van het agentschap, moet het agentschap zijn ecologische voetafdruk verkleinen en de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers verbeteren. Het nieuwe gebouw van 9.600 m² zal lichte werkruimten, kleedkamers en douches voor de werknemers bieden. Dit project maakt deel uit van de algemene modernisering van de infrastructuur van het agentschap.

Het project, die tijdens de vorige zittingsperiode in gang zijn gezet, is bekroond voor zijn milieukwaliteiten in het kader van Be.exemplary: regenwaterrecuperatie, fotovoltaïsche installatie van 1.300 m², gebruik van ruwe en duurzame materialen, maximale isolatie, warmte-krachtkoppelingseenheid, warmterecuperatie uit grijs water, enz.

De werf zelf wordt ook duurzaam, met:

  • de terugwinning van het werfwater tijdens het uitgraven van de funderingen, om de voertuigen van het agentschap schoon te maken, in partnerschap met de vzw Opensource;
  • de wegruiming van de aarde en het vervoer van het grootste deel van het materiaal over de waterweg, d.w.z. meer dan 2.000 vrachtwagens minder op de Brusselse wegen.

“Ik ben verheugd dat dit voorbeeldige en duurzame project concreet gestalte krijgt. Het is een belangrijke stap voorwaarts in de herontwikkeling van Net Brussel als centrale schakel in de circulaire economie in Brussel. Geleidelijk gaan we van het verwijderen van afval naar de nuttige toepassing ervan als hulpbron. Dit nieuwe Recypark zal de Brusselaars nieuwe sorteermogelijkheden bieden, terwijl het naastgelegen gebouw een moderne en aangename werkomgeving zal zijn voor het personeel van Net Brussel, om de nuttige toepassing van deze afvalstoffen-hulpbronnen te ontwikkelen”, besluit Alain Maron.