Skip to main content

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse regering beslist om in eerste lezing een besluit aan te nemen waarmee finance.brussels wordt belast met een gedelegeerde opdracht zodat deze instelling leningen aan een verlaagde rentevoet kan toekennen aan tewerkstellingscoöperaties die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierdoor kunnen deze coöperaties op hun beurt leningen toekennen aan hun leden-ondernemers. Voor deze maatregel werd 2 miljoen euro vrijgemaakt.

Deze opdracht heeft tot doel om in de context van de COVID-19-crisis ondernemers te ondersteunen die ervoor hebben gekozen om hun activiteit binnen een tewerkstellingscoöperatie uit te oefenen, aangezien deze keuze tot gevolg heeft dat zij worden uitgesloten van de eenmalige premie (4000 euro) en de compensatiepremie (2000 euro) die door de Brusselse regering werden ingevoerd. Voor deze premies is immers een eigen ondernemingsnummer nodig, terwijl de ondernemers van een tewerkstellingscoöperatie allemaal gebruik maken van het unieke ondernemingsnummer van de coöperatie.

In Brussel zijn de volgende tewerkstellingscoöperaties actief: SMartCoop, ISIS-DiES, BRUCOOP, SATICOOP en RCoop. Deze tewerkstellingscoöperaties zijn innovatieve structuren met een sociaal oogmerk die het ondernemerschap met een vangnet en een onderlinge verdeling van de lasten mogelijk maken.

Concreet kunnen de leningen worden toegekend aan de ondernemers van de betrokken coöperatie die een territoriale band hebben met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze leningen bedragen maximaal 25.000 euro. Ze worden toegekend aan een maximale rentevoet van 1% en voor een periode van maximaal vijf jaar.

De ondernemer zal zijn kredietaanvraag rechtstreeks moeten indienen bij de coöperatie waarvan hij lid is.  De regeling zal zeer binnenkort – vanaf medio juni – van kracht zijn.

“Deze maatregel vervolledigt de algemene steunregeling voor Brusselse ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de COVID-19-crisis. Aangezien de leden-ondernemers van tewerkstellingscoöperaties geen aanspraak konden maken op de gewestelijke premies, was het noodzakelijk hen steun te verlenen om de crisis te kunnen doorstaan. Met deze leningen aan een verlaagde rentevoet, wil de regering de ondernemers helpen die hebben gekozen voor een solidair en democratisch model”, legt Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

Meer info?
Nicolas Roelens
0485/898395