Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan het besluit tot bestendiging van een nieuwe steunmaatregel om de sector van de contactberoepen (kappers, tatoeëerders, …) en de zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken te ondersteunen.

In april jongstleden moesten de contactberoepen door de gezondheidssituatie opnieuw enkele weken hun deuren sluiten. De zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken mochten dan weer, wat hen betreft, openblijven, hetzij enkel na afspraak.

Concreet betreft het een premie van 3.000 € per vestigingseenheid voor contactberoepen en een premie van 1.500 € per vestigingseenheid voor handelszaken die een zogenaamde ‘niet-essentiële’ activiteit uitoefenen, die gedurende ongeveer een maand slechts in beperkte mate konden openen.

Alle voorwaarden om de premie te ontvangen en het aanvraagformulier zullen vanaf donderdag 1 juli beschikbaar zijn op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid: https://economie-werk.brussels/premies-covid

De lijst met de NACE-codes van de betrokken sectoren en ondernemingen kan in bijgevoegd bestand geraadpleegd worden.

De voorbegroting voor deze maatregel wordt op 15 miljoen euro geraamd.

Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie: ‘De Brusselse regering zet haar inspanningen voort om de sectoren die het ergst onder de crisis geleden hebben te ondersteunen. Daarom biedt deze nieuwe vergoeding wat zuurstof aan de betrokken ondernemingen en zelfstandigen. Wij hopen nu dat deze sluitingen, dankzij de toenemende vaccinatiegraad, achter de rug zijn. En dat alle inspanningen de relance en de herontwikkeling van de Brusselse economie ten goede komen. ‘