Skip to main content

Vanaf januari 2025 zal het geluidsniveau van de sirenes van de nieuwe hulpverleningsvoertuigen (van bijvoorbeeld de brandweer, politie en ambulance) in het Brussels Gewest niet meer dan 100 decibel mogen bedragen. Voordien gold er geen geluidsgrens en het is dan ook de eerste keer dat die wordt vastgelegd. Dat niveau zal ‘s nachts (tussen 22 en 7 uur) tot 90 decibel worden beperkt, een ambitieus niveau dat een verschil zal maken en ervoor zal zorgen dat de slaapkwaliteit van de Brusselaars beter wordt. Die nieuwe maatregelen, die de minister van Leefmilieu Alain Maron heeft voorgesteld, zullen ervoor zorgen dat het Brussels Gewest rustiger wordt en de levenskwaliteit van de inwoners beter wordt.

De Brusselse regering heeft deze donderdag in dat verband een besluit in laatste lezing aangenomen. Tot nu toe bestond er in het Brussels Gewest nog geen wettelijke geluidslimiet voor geluidstoestellen van hulpverleningsvoertuigen. Toch staan de sirenes van die voertuigen in de top 3 van geluidsoverlast waar de Brusselaars het meest last van hebben, samen met verkeerslawaai en vliegtuiglawaai (1).

“Brusselaars moeten in een rustige omgeving kunnen leven en ontspannen, zowel aan de rand van de stad als in het centrum. Dat is het doel van de vele raadplegingen die we hebben gehouden en dankzij welke er nu een wettelijk kader bestaat om het volume van de sirenes van hulpverleningsvoertuigen te beperken,” legt Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, uit.

Meer dan 2.000 voertuigen (buiten de privésector) zijn momenteel uitgerust met geluidstoestellen en circuleren in het Brussels Gewest. Lawaai heeft echter ernstige gevolgen voor de gezondheid, vooral voor het gehoor en de slaapkwaliteit. “Door het lawaai in de stad te verminderen, beschermen we ook het gehoor van de Brusselaars en verminderen we hun stress- en angstniveau. Kortom, we beschermen hun fysieke en mentale gezondheid en verbeteren hun levenskwaliteit,” voegt Alain Maron toe.

De limiet, die is vastgelegd op 100 decibel overdag en 90 decibel ‘s nachts, werd ook onderworpen aan een reeks akoestische testen om zich ervan te vergewissen dat de sirenes van hulpverleningsvoertuigen altijd perfect hoorbaar zijn voor andere voertuigen en weggebruikers en dat de hulpdiensten hun opdrachten in alle veiligheid kunnen blijven uitvoeren.

Deze maatregel zal van toepassing zijn op de nieuwe voertuigen van alle noodhulpdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die vanaf januari 2025 zullen worden ingeschreven.

(1) Perceptieonderzoek dat in 2017 werd uitgevoerd voor Leefmilieu Brussel in het kader van de opstelling van het nieuwe geluidsplan QUIET.BRUSSELS.